Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. F. (Fatih) Ibili

prof. mr. F. (Fatih) Ibili

bijzonder Hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht

Prof. Ibili is na zijn afstuderen in 2001 zijn loopbaan begonnen als assistent in opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 2006 bij prof. P. Vlas promoveerde op het proefschrift 'Gewogen rechtsmacht in het IPR. Over forum (non) conveniens en forum necessitatis'. Tussen 2006 en 2017 werkte hij bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden ten behoeve van het Civiele Parket. Hij was medewerker van verschillende Advocaten-Generaal en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van vele conclusies in uiteenlopende civiele zaken.

Prof. ibili is lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht. Deze commissie adviseert het ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van nationale en internationale wetgeving op het gebied van het internationaal privaatrecht. Ook was hij lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016). In 2016 adviseerde deze commissie om de invoering van een meerouderschaps- en meerpersoonsgezagsregeling alsmede een draagmoederschapsregeling in het Nederlandse recht. Van zijn hand verschenen talloze publicaties, waaronder het standaardwerk 'Nederlands internationaal personen- en familierecht. Wegwijzer voor de rechtspraktijk' (red. Th.M. de Boer/F. Ibili, Wolters Kluwer 2017) en 'Internationale kinderontvoering' (red. F. Ibili/A.C. Olland, Wolters Kluwer 2019).

Sinds februari 2017 is hij bijzonder Hoogleraar Personen-, Familie- en Jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn hoofdfunctie heeft hij in de rechterlijke macht als raadsheer in het gerechtshof Den Haag.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 10:38