Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

prof. dr. C.M. de Glopper

Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands/Alfa-didactiek

Kees de Glopper verzorgt colleges in zowel de bachelor- als de masteropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Daarnaast verzorgt hij ook een college in de masteropleiding Communicatie en Informatiewetenschappen. Hieronder volgt een korte omschrijving van zijn onderwijs.  


 

Nederlandse Taal en Cultuur

Taalvaardigheidsontwikkeling (Bachelor 2e jaar)

In dit college verwerven studenten kennis en inzicht in de ontwikkeling van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van kinderen, de psychologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn, en de mogelijkheden om ontwikkelingsprocessen te stimuleren en te sturen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vaardigheid om vragen m.b.t. de taalvaardigheidsontwikkeling van kinderen op basis van gericht literatuuronderzoek in een mondelinge presentatie te beantwoorden.

Methodologie (Bachelor 2e jaar)

Het doel van de module is verwerven van inzicht in de methodologie van het onderzoek binnen de verschillende sub-disciplines van de Neerlandistiek. Overeenkomsten en verschillen in de kenmerkende methoden van onderzoek binnen de letterkunde, de taalkunde en de taalbeheersing worden belicht, op basis van de analyse van onderzoek. Thema’s: filologie, interpretatie en contextualisatie in letterkundig onderzoek, modelontwikkeling en toetsing in de taalkunde, empirische methoden van het taalgebruiksonderzoek.

Onderzoekscollege Tekstverwerking, tekstproduktie en taalvaardigheid (Master)

In het college wordt geoefend in het verrichten van onderzoek naar academische schrijfvaardigheid. Het onderzoek richt zich op de schrijfprocessen en schrijfproducten van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Schrijftaak, eerste tekstversie, commentaar van docenten en/of medestudenten, tutorgesprekken, gereviseerde versies en het schrijfproces worden bestudeerd, aan de hand van zelf te formuleren vraagstellingen. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van software die procesanalyse op basis van registratie van toetsaanslagen mogelijk maken. Ook tekstanalyse van schrijfproducten kan onderdeel uitmaken van het onderzoek. 

Communicatie en Informatiewetenschappen

Document Design (Master)

Het college kent als belangrijkste doelstelling teksten die in de interne en externe communicatie van organisaties functioneren kunnen analyseren en verbeteren op basis (tekstwetenschappelijke) literatuur. Centraal staat het leren ontwerpen en evalueren van persuatieve en instructieve teksten. Aan de orde komen: theorie over persuatieve en instructieve teksten, methoden voor ontwerp en evaluatie van persuatieve en instructieve teksten, en de professionele praktijk van tekstontwerp en -evaluatie. Het college beoogt een vorm van integratie tussen de theorie en de praktijk te bewerkstelligen, waarbij praktijkvragen worden beantwoord met behulp van theorie op het gebied van de tekstwetenschap.

 

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:43

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Werkplek

Kamer:
1312.414
Telefoon:
Secretariaat:

Privéadres

Herehof 4
9725 AZ
 
Groningen