Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

Professor emeritus of Speech Communication and Discourse Analysis (briefly: Discourse Studies)
Profile picture of prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper
Telephone:
E-mail:
c.m.de.glopper rug.nl

Promovendi

Carien Bakker: Lesson study in de lerarenopleiding.

Bita Heshmati: A Detailed Account of Multimodal Visual Arguments.

Melanie Hof: Onder woorden: ontwikkeling en optimalisering van schriftelijk formuleren.

Moniek Vis: Samenhangend lees- en schrijfonderwijs. Effecten van genredidactiek op de lees- en schrijfprestaties van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Astrid van Winden: Van struikelblok naar bouwsteen. Een vakdidactisch ontwerponderzoek naar het schrijven van alinea’s voor het voortgezet onderwijs.

Voltooide promoties

Jeroen Steenbakkers (2023). Speelse toewijding; Een pedagogisch-didactisch onderzoek naar schrijfstijl- en formuleeronderwijs in klas 3 en 4 havo/vwo.

Marlon Ruwette (2023). Reading promotion of fiction and nonfiction texts. Determinants of elementary school teachers’ reading promotion behavior and their students’ leisure time reading.

Agnes Engbersen (2022). Assisting independent seniors. How care workers and seniros negotiate physical cooperation through multimodal interaction.

Maaike Pulles (2021). Dialogic reading practices. A conversation analytic study of peer talk in collaborative reading activities in primary school inquiry learning.

Anke Herder (2020). Peer talk in collaborative writing of primary school students. A conversation analytic study of student interaction in the context of inquiry learning.

Frans Hiddink (2019). Early childhood problem-solving interaction. Young children’s discourse during small-group work in primary school.

Annerose Willemsen (2019). The floor is yours: A conversation analytic study of teachers’ conduct facilitating whole-class discussions around texts.

Nynke van der Schaaf (2016). “Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang.

Albert Walsweer (2015). Ruimte voor leren. Een etnogafisch onderzoek naar het verloop van een interventie gericht op versterking van het taalgebruik in een knowledge building environment op kleine Friese basisscholen.

Marieke Haan (2015). Mode Matters. Effects of survey modes on participation and answering behavior.

Veerle Baaijen (2012). The development of understanding through writing.

Myrte Gosen (2012). Tracing learning in interaction. An analysis of shared reading of picture books at kindergarten.

Aletta Kwant (2011). Geraakt door prentenboeken. Effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters.

Xiaoyan Xu (2010). English language attrition and retention in Chinese and Dutch university students.

Jacqueline van Kruiningen (2010). Onderwijsontwerp als conversatie. Probleemoplossing in interprofessioneel overleg.

Marjolein Deunk (2009). Discourse Practices in Preschool. Young Children’s Participation in Everyday Classroom Activities.

Joanneke Prenger (2005). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs.

Sible Andringa (2005). Form-focused instruction and the development of second language proficiency.

Erik van Schooten (2005). Literary response and attitude toward reading fiction.

Marie Stevenson (2005). Reading and writing in a foreign language : a comparison of conceptual and linguistic processes in Dutch and English.

Patrick Snellings (2003). Fluency in second language writing : the effects of enhanced speed of lexical retrieval.

Ruben Fukkink (2002). Instructing primary school children in deriving word meaning from written context.

Timo Bechger (1997). Methodological Aspects of Comparison of Educational Achievement. The Case of Reading Literacy.

Marianne Overmaat (1996). Schrijven en lezen met tekstschema's. Effectief onderwijs in schriftelijke taalvaardigheid in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Peter Bimmel (1996). Training en transfer van leerstrategieen. Training in de moedertaal en transfer naar een vreemde taal; een effectstudie bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Wendy de Geus (1995). Op zoek naar functionele leesvaardigheid.

Resi Damhuis, R. (1995). Interaction and second language acquisition. Participation and control in classroom conversations with young multilingual children.

Martha Otter (1993). Leesvaardigheid, leesonderwijs en buitenschools lezen: instrumentatie en effecten.

Ron Oostdam (1991). Argumentatie in de peiling. Een aanbod- en prestatiepeiling van argumentatievaardigheden in het VO.

Last modified:16 April 2023 09.35 a.m.