Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

Professor of Speech Communication and Discourse Analysis (briefly: Discourse Studies)
prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper
Telephone:
Secretariaat:
E-mail:
c.m.de.glopper rug.nl

Publications

Children’s discussions about texts: integrating and evaluating practices

Conversational functions of ‘I know’, ‘you know’ and ‘we know’ in collaborative writing of primary school children

Noticing as reasoning in Lesson Study teams in initial teacher education

Bewuste geletterdheid in perspectief: Kennis, vaardigheden en inzichten

De pedagogische dimensie van formuleer- en schrijfstijlonderwijs binnen het schoolvak Nederlands: Een analyse van het curriculum, het vakdidactisch discours en de lespraktijk

Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: Een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen

Hoe zien de alinea’s van onze leerlingen eruit?: Over de kenmerken van alinea’s in e-mails en betogende teksten van havoleerlingen

How primary school children address reading problems in dialogic reading

Leer ze lezen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs.

Samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het schoolvak Nederlands: Een bespreking van onderzoek naar effecten en didactiek van samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs

Read more