Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

Professor emeritus of Speech Communication and Discourse Analysis (briefly: Discourse Studies)
Profile picture of prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper
Telephone:
E-mail:
c.m.de.glopper rug.nl

Publications

“Are we jumping into a gap?” A study of the interplay between theoretical input and practical knowledge during noticing as reasoning of a lesson study team in initial teacher education

Vernieuwend formuleer-en schrijfstijlonderwijs voor klas 3 en 4 havo/vwo: Een effectstudie

De effecten van het werken met een toolbox op de kennis, self-efficacy en vaardigheden van leerlingen die alinea’s schrijven.

Exchange on subject pedagogy during lesson study in initial teacher education

Fleshing out your text: How elaboration and contextualization moves differentially predict writing quality

Genredidactiek: Nut en noodzaak van genrekennis en -bewustzijn in het lees- en schrijfonderwijs

In de pen klimmen: Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen op 29 juni 2023

Je krijgt het pas door als je het ziet. Oogbewegingen als venster op tekstbegrip in onderzoek en onderwijs

Schoolexamens academisch schrijven als voorbereiding op het hbo en wo

Wat weten leerlingen over alinea’s?: Over de kennis van het schrijven van alinea’s en de self-efficacy beliefs van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Read more