Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

Professor emeritus of Speech Communication and Discourse Analysis (briefly: Discourse Studies)
Profile picture of prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper
Telephone:
E-mail:
c.m.de.glopper rug.nl

Publications

De effecten van het werken met een toolbox op de kennis, self-efficacy en vaardigheden van leerlingen die alinea’s schrijven.

Exchange on subject pedagogy during lesson study in initial teacher education

Fleshing out your text: How elaboration and contextualization moves differentially predict writing quality

Genredidactiek: Nut en noodzaak van genrekennis en -bewustzijn in het lees- en schrijfonderwijs

In de pen klimmen: Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen op 29 juni 2023

Schoolexamens academisch schrijven als voorbereiding op het hbo en wo

Wat weten leerlingen over alinea’s?: Over de kennis van het schrijven van alinea’s en de self-efficacy beliefs van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Children’s discussions about texts: integrating and evaluating practices

Conversational functions of ‘I know’, ‘you know’ and ‘we know’ in collaborative writing of primary school children

Naar betekenisvol formuleeronderwijs: Een kwestie van afstemming

Read more