Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

Professor of Speech Communication and Discourse Analysis (briefly: Discourse Studies)
prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper
Telephone:
Secretariaat:
E-mail:
c.m.de.glopper rug.nl

Publications

De pedagogische dimensie van formuleer- en schrijfstijlonderwijs binnen het schoolvak Nederlands: Een analyse van het curriculum, het vakdidactisch discours en de lespraktijk

Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: Een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen

Hoe zien de alinea’s van onze leerlingen eruit?: Over de kenmerken van alinea’s in e-mails en betogende teksten van havoleerlingen

How primary school children address reading problems in dialogic reading

Leer ze lezen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs.

Samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het schoolvak Nederlands: Een bespreking van onderzoek naar effecten en didactiek van samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs

Text formulations as practices of demonstrating understanding in dialogic reading

Asking for more: Teachers’ invitations for elaboration in whole-class discussions

Conversational functions of ‘I know’, ‘you know’ and ‘we know’ in collaborative writing of primary school children

Gesture, gaze and laughter: Teacher conduct facilitating whole-class discussions among students

Read more