Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. C.G. (Catrien) Santing

Publications

Benefits of Joyfulness: Ideas into Practice

The Jovial Mode of Konrad Celtis

Waarom het hart van Filips de Schone niet bij zijn hoofd is begraven: Het vorstelijk lichaam

1488 Sterfboecken geven levensadvies

Dancing with death. A historical perspective on coping with covid-19

Geschiedenis als gereedschapskist tegen de pandemie

Gezond, goed en gelukkig: De actualiteit van het middeleeuwse welzijnsmodel

Hearts Incarnated: The Directional Qualities of Medical Ideas on Hearts

Hergebruik van Heiligen: Sint Corona

Refeeding Syndrome in Historical Perspective: Its First Description by Rodulfus Glaber (1033)

Read more

Press/media

Historici moeten ook meedenken, juist nu