Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. C.G. (Catrien) Santing

Publications

1488 Sterfboecken geven levensadvies

Dancing with death. A historical perspective on coping with covid-19

Geschiedenis als gereedschapskist tegen de pandemie

Gezond, goed en gelukkig: De actualiteit van het middeleeuwse welzijnsmodel

Hearts Incarnated: The Directional Qualities of Medical Ideas on Hearts

Hergebruik van Heiligen: Sint Corona

Refeeding Syndrome in Historical Perspective: Its First Description by Rodulfus Glaber (1033)

Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten

Syndrome de renutrition inappropriée: décrit dès 1033 par Rodulfus (Raoul) Glaber

Early anthropological interest: Magnus Hundt’s and Galeazzo Capra’s quest for humanity

Read more

Press/media

Historici moeten ook meedenken, juist nu