Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. C.G. (Catrien) Santing

prof. dr. C.G. (Catrien) Santing

Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis
Profielfoto van prof. dr. C.G. (Catrien) Santing
Telefoon:
E-mail:
c.g.santing rug.nl

 

Catrien Santing studeerde geschiedenis (hoofdvak middeleeuwse geschiedenis) en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1998 tot 2002 was zij stafmedewerker Geschiedenis aan het Nederlands Instituut te Rome. Zij is vooral geïnteresseerd in de cultuurgeschiedenis van de Late Middeleeuwen en Renaissance met als  speciale focus medische geschiedenis en lichaamsgeschiedenis. Daarnaast houdt zij zich bezig met de intellectuele geschiedenis van de Renaissance, met visuele cultuur en met de receptie van de middeleeuwen in de negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder met de doorwerking van middeleeuws gedachtegoed en artefacten in de hedendaagse beeldende kunst. Zij is redactielid van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden en Geschiedenis Magazine. Santing is vanaf mei 2009 leerstoelhouder middeleeuwse geschiedenis.

Catrien Santing studied history and art history at the University of Groningen. Between 1998 until 2003 she worked for the Dutch Institute in Rome. She is a cultural historian from the Late Middle Ages and Renaissance, who focuses on the history of medicine and the body in the Late Middle Ages. Next to that she has widely published on Northern Humanism, Visual Culture, Medievalism and the Interchange between Art and Science. Currently she holds the chair of medieval history at the University of Groningen.

 

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 13:08