Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. B.P. (Barend) van Heusden

prof. dr. B.P. van Heusden

Professor

Cultuureducatie (Arts and Culture Education) 2009-2013 - 'Cultuur in de Spiegel' ('Culture in the Mirror') - een 4-jarig onderzoeksproject in samenwerking met de stichting leerplanontwikkeling (slo) en een tiental scholen in Groningen en Rotterdam. Doelstelling van dit project ws het ontwikkelen van een raampleerplan voor een doorlopende leerlijn geïntegreerde cultuureducatie. Het project wordt gefinancierd door het VSBfonds en het Ministerie van OC&W.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Cultuur in de Spiegel.

Semiotic Evolution and Cultural Dynamics  (2005-2010) - Three international workshops in Aarhus (DK), Bremen (D) and Groningen (NL). Grant by NWO (The Netherlands Organization for Scientific Research).

Last modified:05 May 2015 12.34 p.m.

Contact information

Hoendiepskade 23-24
9718 BG GRONINGEN
The Netherlands
Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
The Netherlands

Arts, Culture, and Media Studies

Room:
4429.0104
Phone:

Home address

Oosterseweg 64
9785TB
 
Zuidwolde (GN)
+31 50 36 36018 (Office)