Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. B.F. (Berend) Keulen

Publications

Strafprocesrecht

Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht

Conclusies en aanbevelingen

De inrichting van het voorbereidend onderzoek in het nieuwe Wetboek van Strafvordering, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

De strafbaarstellingen en het kader voor straftoemeting

Ernstige verkeersdelicten

Inleiding

Afscheid van nietigheden?

Case note: ECLI:NL:HR:2015:1807: NJ 2016/54

Case note: ECLI:NL:HR:2015:2580: NJ 2016/98

Read more