Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. B.F. (Berend) Keulen

prof. mr. B.F. (Berend) Keulen

Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Profielfoto van prof. mr. B.F. (Berend) Keulen
E-mail:
b.f.keulen rug.nl

prof. mr. B.F. Keulen houdt zich bezig met verschillende onderwerpen op strafrechtelijk terrein.

Zijn oratie was gewijd aan Straffen in Europa. Centrale vraag was, of Europa eraan kan bijdragen dat het strafrecht zijn functie in een internationaliserende samenleving beter vervult. Keulen beantwoordt deze vraag bevestigend. Bij economische delicten die de concurrentieverhoudingen in de gemeenschappelijke Europese markt verstoren vindt hij het bijvoorbeeld verdedigbaar om normering en bestraffing op Europees niveau te leggen. Prof. Keulen is lid van de Expert Group on EU Criminal Policy. 

Op het terrein van het strafprocesrecht heeft prof. Keulen (al dan niet samen met andere vakgroepleden) onder meer onderzoek verricht naar de deskundige in strafzaken (2010), naar het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken  (2012) en naar het tweefasenproces (2013). . Tevens schreef hij met G. Knigge een leerboek over Strafprocesrecht. 

Op materieelrechtelijk terrein heeft prof. Keulen onder meer een aantal publicaties gewijd aan strafbaarstellingen van gedrag in de fase van de voorbereiding (samenspanning, voorbereiding, deelneming aan criminele organisatie).

Laatst gewijzigd:24 juni 2022 23:47