Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. A.A. (Anke) de Boer

dr. A.A. de Boer

Universitair Hoofddocent
dr. A.A. de Boer
Telefoon:
E-mail:
anke.de.boer rug.nl

Academisch Opleiding Leraar Basisonderwijs

  • Gedrag in de klas (docent en coördinator), jaar 3
  • Orthopedagogische diagnostiek en interventie in het onderwijs (docent en coördinator), jaar 2

Orthopedagogiek

  • Participatie in de samenleving (docent en coördinator), jaar 4
  • Begeleider van Bachelorwerkstukken - 3e jaar Orthopedagogiek
  • Begeleider van Masterthesis - 4e jaar Orthopedagogiek

Laatst gewijzigd:23 november 2019 16:42

Contact information

.

Job title:
Associate Professor
Working hours:
Monday-Thursday
Telephone: