Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor

prof. mr. dr. A.R. Mackor

Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies
prof. mr. dr. A.R. Mackor
Contact:
050 36 35698 (direct)
050 36 35695 (secretariaat)
E-mail:

Inleiding Rechtsfilosofie, Bachelorsvak Rechtsgeleerdheid (semester 1B)

E-thiek, Inleiding Rechtsvindingstheorieen en ethiek voor, Bachelorsvak IT-Recht, (semester 1B) (samen met prof.dr. P.C. Westerman en prof.mr.dr. H. Prakken)

Wetenschapsleer (voor juristen), Researchmaster Rechtsgeleerdheid (semester 2A)

Modern Publiek Management, onderdeel beroepsethiek, Master Recht & Bestuur (semester 2A)

Boontje komt om zijn loontje, met prof.mr. J. ten Voorde, prof. dr. P.C. Westerman, mr.dr. V.C. Geeraets, seminaar strafrechtfilosofie, Mastervak Rechtsgeleerdheid (semester 2B)

Recht en Samenleving, onderdeel Professionele Ethiek, Tweede jaars honourscolleges, Bachelor Rechtsgeleerdheid (semester 1A+1B)

Normering, coördinator prof.mr. S. Munneke, 1 college over prestatienormen, Researchmaster Rechtsgeleerdheid (semester 2A)

Forensisch bewijs, coördinator mr J. Hielkema, 1 college over waarheid en de rol van alternatieve scenario's in het strafproces, mastervak (semester 2B)

Recht en sociaal-wetenschappelijk onderzoek, coördinator dr.A. Tollenaar, 1 college over wetenschappelijke integriteit, mastervak. 

Scientific integrity, college tijdens de tweedaagse RuG-brede PhD introductiedagen (gehele jaar) 

Laatst gewijzigd:22 oktober 2018 20:17

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Kamer:
10
Telefoon:
050 36 35698 (direct)
050 36 35695 (secretariaat)