Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor

prof. mr. dr. A.R. Mackor

Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies
prof. mr. dr. A.R. Mackor
Telefoon:
050 36 35698 (direct)
050 36 35695 (secretariaat. Bij geen gehoor: stuur svp een email aan a.r.mackor@rug.nl)
E-mail:

Inleiding Rechtsfilosofie, Bachelorsvak Rechtsgeleerdheid (semester 1B)

E-thiek, Inleiding Rechtsvindingstheorieen en ethiek, Bachelorsvak IT-Recht, (semester 1B) (samen met prof.dr. P.C. Westerman en prof.mr.dr. H. Prakken) (semester 1B)

Wetenschapsleer (voor juristen), Researchmaster Rechtsgeleerdheid (semester 2A)

Modern Publiek Management, onderdeel beroepsethiek, Master Recht & Bestuur (semester 2A)

Boontje komt om zijn loontje, met prof.mr. J. ten Voorde, prof. dr. P.C. Westerman, mr.dr. V.C. Geeraets, seminaar strafrechtfilosofie, Mastervak Rechtsgeleerdheid (semester 2A)

Recht en Samenleving, onderdeel Professionele Ethiek, Tweede jaars honourscolleges, Bachelor Rechtsgeleerdheid (semester 1A+1B)

Forensisch bewijs, coördinator mr J. Hielkema, college over waarheid en de rol van alternatieve scenario's in het strafproces, mastervak (semester 2B)

Recht en sociaal-wetenschappelijk onderzoek, coördinator dr.A. Tollenaar, 1 college over wetenschappelijke integriteit, mastervak (semester 1B). 

Scientific integrity, college tijdens de tweedaagse RuG-brede PhD introductiedagen (gehele jaar) 

Universiteit Gent, Quetelet Colleges, gastcollege over de rechtswetenschap

SSR, Summercourse Rechterlijke Oordeelsvorming 

Rechterlijke Macht, Staande en Zittende Magistratuur, Suriname. RIO opleiding, VIO opleiding en Permanente Opleiding. Onderwijs Ethiek, Rechtsfilosofie, Visie en Vaardigheden

Laatst gewijzigd:29 december 2018 16:55

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculty of Law

Telephone:
+31 50 36 35698 (direct)
+31 50 36 35695 (secretary. In case of no answer: please send email to a.r.mackor@rug.nl)