Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor

prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor

Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies
prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor
Telefoon:
050 36 35698 (direct)
050 36 35695 (secretariaat. Bij geen gehoor: stuur svp een e-mail naar a.r.mackor@rug.nl)
E-mail:
a.r.mackor rug.nl

E-thiek, Inleiding rechtsfilosofie en ethiek, Bachelorsvak IT-Recht, met  prof.mr.dr. H. Prakken (semester 1B)

E-thics, Introduction philosophy of law and ethics, Bachelor IT, with prof.mr.dr. H.Prakken (term 1B)

Wetenschapsleer (voor juristen), Researchmaster Rechtsgeleerdheid (semester 2A)

Modern Publiek Management, onderdeel ethiek van recht en bestuur, Master Recht & Bestuur (semester 2A)

Boontje komt om zijn loontje, met mr J.M. Jansen, prof. dr. P.C. Westerman, mr.dr. V.C. Geeraets, seminaar strafrechtfilosofie, Mastervak Rechtsgeleerdheid (semester 2A)

Forensisch bewijs, coördinator mr J. Hielkema, colleges over waarheid en de rol van alternatieve scenario's in het strafproces, mastervak (semester 2B)

Recht en sociaal-wetenschappelijk onderzoek, coördinator prof.mr.dr. A. Tollenaar, 1 college over wetenschappelijke integriteit, researchmastervak (semester 1B). 

Researchmaster LLB (Ba internationaal recht 2e jaar), coordinator prof.mr. R. Wessel, 1 college over wetenschapsethiek (semester 2B)

PhD winterschool, seminar on scientific integrity 

Universiteit Gent, Quetelet Colleges (honours), gastcollege over de rechtswetenschap

SSR, Summercourse Rechterlijke Oordeelsvorming 

Rechterlijke Macht, Staande en Zittende Magistratuur, Suriname. RIO opleiding, VIO opleiding en Permanente Opleiding. Onderwijs Ethiek, Rechtsfilosofie, Visie en Vaardigheden

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 12:24