Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. A. (Ina) Middelkamp

Publications

De griffier kijkt in de spiegel: Reflecties over twintig jaar griffiers in Nederland en ontwikkelingen en trends in de decentrale democratie

Psssttt... Dit is geheim!

Integriteitskompas: morele richtingwijzer voor griffiers

De raad in stelling: het spoorboekje: Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties?

Integriteit van raadsleden: onze zorg, hun verantwoordelijkheid

Evaluatie Wet foetaal weefsel

Handhaving

Klagen bij bestuursorganen: Evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen

Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006

Ruimte voor Rechtsvorming: een onderzoek naar adequate instrumenten voor afhandeling en rechtsvorming door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Read more