Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. A. (Ina) Middelkamp

mr. A. (Ina) Middelkamp

Lecturer Public Administration
Profile picture of mr. A. (Ina) Middelkamp
Telephone:
E-mail:
a.middelkamp rug.nl

  • Promotieonderzoek naar de aansprakelijkheid van publieke ambtsdragers bij decentrale overheden.

Ina werkt als buitenpromovendus aan een onderzoek naar de aansprakelijkheid van publieke ambtsdragers (collegeleden) van gemeenten en provincies. Centraal in dit onderzoek staat de vraag of publieke ambtsdragers persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden en of dit wenselijk is.

  • Advieswerk voor gemeentebesturen

Op verzoek van gemeentes treedt Ina op als trainer/coach/adviseur, bijvoorbeeld om een gesprek met de raad, rekenkamer of college te entameren. Ook treedt zij voor individuele bestuurders of ambtenaren op als coach.

  • Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen in de decentrale democratie. 

Samen met prof. Heinrich Winter voerde Ina het derde 'trend en ontwikkelingen onderzoek' van de Vereniging van Griffiers uit. Dit onderzoek bevraagt griffiers op hun ervaringen met de decentrale democratie. Dit onderzoek loopt van oktober 2021 tot april 2022. Dit onderzoek voert Ina uit als een nevenfunctie.

Last modified:04 October 2023 07.12 a.m.