Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. A.M. (Aurora Marijke) Martin

dr. A.M. Martin

Universitair Hoofddocent
Geen foto beschikbaar
Telefoon:
E-mail:
a.m.martin rug.nl

Martin verzorgt onderwijs in de Bachelors en de (Research) Masters over moderne en hedendaagse architectuur en stedenbouw in binnen- en buitenland. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de onder ‘specialisme’ genoemde thema’s, en naar methode- en theorievorming. Contacten op het gebied van beleidsvoering en ontwerp in binnen- en buitenland worden ingezet in de vorm van gastcolleges,  als mogelijkheid voor het verrichten van research stages of individuele onderzoeksprojecten, en ter ondersteuning van (buitenland) excursies. De buitenlandexcursie (na Parijs en Barcelona, momenteel gericht op Berlijn) biedt studenten de mogelijkheid om een grondig bronnenonderzoek ter plekke aan de realiteit van de stad te toetsten. Ook voor zo’n excursie geldt dat de architectuur- en stedenbouwhistorische thematiek voortdurend in de context van sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkelingen geplaatste dient te worden.

Daarnaast wordt in het onderwijs steeds vanuit de actualiteit vertrokken. Kennis van historische ontwikkelingen wordt met betrekking tot die actuele thematiek selectief ingezet. Een voorbeeld hiervan is niet alleen het onderzoek en de excursie naar Berlijn, maar ook de wijze waarop het huidige ontwerpen aan cq. de voorziene realisatie van een nieuwe Oostwand aan de Grote Markt in Groningen de komende jaren zal fungeren als vertrekpunt voor deze verkenningstocht. Steeds staat daarbij het doel centraal om inzage te verkrijgen in de complexe processen waarbinnen conceptualisering en productie van de gebouwde omgeving tot stand komen, en om ten aanzien daarvan een wetenschappelijke, maar ook kritische houding te ontwikkelen.  

De afgelopen jaren is een aantal belangrijke initiatieven genomen om studenten in aanraking te brengen met en te laten participeren in internationale ontwikkelingen. De niet-Westerse problematiek speelt daarbinnen een niet onbelangrijke rol en biedt de mogelijkheid om onderwijs en onderzoek op elkaar kort te sluiten. Zo hebben vijf studenten de afgelopen periode ieder drie maanden een onderzoeks-stage in Bogotá (Colombia) gerealiseerd en bijgedragen aan de tentoonstelling ‘Bogotá, the proud Renaissance of a City’ die op de laatste Architectuur Biennale in Venetië was te zien (2006). Het ligt in de bedoeling een vervolg aan dit initiatief te geven. De RuG heeft recentelijk contracten met twee universiteiten in Bogotá afgesloten waardoor uitwisseling eenvoudiger plaats kan vinden; ook werkt een oud-student inmiddels bij een van die universiteiten. Een andere student realiseerde een onderzoeks stage bij de Dienst Stadsontwikkeling van Kaapstad (Zuid Afrika) rond het daar uitgevoerde ‘Dignified Places Program’ (2006-2007) dat zich richt op revitalisering van stad en openbare ruimte in achtergestelde, vergeten gebieden in een post-Apartheid situatie. Via de eerder genoemde samenwerking met de afdeling Architectuur van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit van Gent bestaan contacten en inzage in de mogelijkheden voor projecten in bijvoorbeeld de Republiek Kongo.

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:33

Contact information

Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
The Netherlands

History of Architecture and Urbanism

Room:
1126.0303
Telephone: