Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.D. (Alain) Dekker

Publications

Epigenetics and Down syndrome

Communicatieniveau bepalen bij mensen met het syndroom van Down: inventarisatie en beoordeling van instrumenten

Dementia in people with severe/profound intellectual (and multiple) disabilities, and its natural history

Dementie en een verstandelijke beperking: de verhoogde kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt om extra opmerkzaamheid

Diagnostisch hulpmiddel dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen: ontwikkeling en eerste praktijktoets

Diagnostisch hulpmiddel dementie bij mensen met (Z)EV(M)B voor gedragskundigen en psychodiagnostisch medewerkers

Klein kijken, veel zien: dementie tijdig signaleren en diagnosticeren bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

Screening Instrument for Dysphagia in people with an Intellectual Disability (SD-ID): Quick and reliable screening by caregivers

Volg de veroudering: dementie tijdig herkennen en vaststellen bij mensen met het syndroom van Down

BPSD-DS-2: Vragenlijst over dementiegerelateerde gedragsveranderingen

Read more

Press/media

Doorbraak in onderzoek slaapapneu

Kennisplein Gehandicaptensector: Bij mensen met (Z)EV(M)B is het 'kleine kijken' belangrijk

Down+Up: Voor u gelezen, gekeken en gesproken in de media

Help, de downie vergrijst

Dementietafel Groningen

Er is zoveel behoefte aan kennis

'Met down krijg je een alzheimerbrein'

Stiekem dement: De relatie tussen alzheimer & down

Alain duikt in het brein van demente downers

Read more