Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.D. (Alain) Dekker

Publications

De Grote Methodiekengids: definitie • inventarisatie • praktische toepasbaarheid • wetenschappelijke onderbouwing van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking

De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom (BPSD-DS II): optimalisatie en verdere validatie

Epigenetics and Down syndrome

Nog een wereld te winnen: Het herkennen van een licht verstandelijke beperking en dementie

Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB)

Communicatieniveau bepalen bij mensen met het syndroom van Down: inventarisatie en beoordeling van instrumenten

Dementia in people with severe/profound intellectual (and multiple) disabilities, and its natural history

Dementie en een verstandelijke beperking: de verhoogde kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt om extra opmerkzaamheid

Diagnostisch hulpmiddel dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen: ontwikkeling en eerste praktijktoets

Diagnostisch hulpmiddel dementie bij mensen met (Z)EV(M)B voor gedragskundigen en psychodiagnostisch medewerkers

Read more

Press/media

Doorbraak in onderzoek slaapapneu

Kennisplein Gehandicaptensector: Bij mensen met (Z)EV(M)B is het 'kleine kijken' belangrijk

Down+Up: Voor u gelezen, gekeken en gesproken in de media

Help, de downie vergrijst

Dementietafel Groningen

Er is zoveel behoefte aan kennis

'Met down krijg je een alzheimerbrein'

Stiekem dement: De relatie tussen alzheimer & down

Alain duikt in het brein van demente downers

Read more