Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. A.D. (Alain) Dekker

Publications

Dementia in People with Severe/Profound Intellectual (and Multiple) Disabilities: Practice-Based Observations of Symptoms

The neglected puzzle of dementia in people with severe/profound intellectual disabilities: A systematic literature review of observable symptoms

A systematic literature review of observable symptoms

Building the Future Therapies for Down Syndrome: The Third International Conference of the T21 Research Society

De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom (BPSD-DS II): optimalisatie en verdere validatie

Dementia in people with severe or profound intellectual (and multiple) disabilities: Focus group research into relevance, symptoms and training needs

Dementia symptoms in persons with severe/profound intellectual disability: Expertise of practice

Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen: onderzoek naar observeerbare symptomen, relevantie van diagnose, en scholingsbehoefte

Detecting sleep apnea in adults with Down syndrome using the WatchPAT: A feasibility study

Erratum: The behavioral and psychological symptoms of dementia in down syndrome scale (BPSD-DS II): Optimization and further validation

Read more

Press/media

Kennisplein Gehandicaptensector: Bij mensen met (Z)EV(M)B is het 'kleine kijken' belangrijk

Down+Up: Voor u gelezen, gekeken en gesproken in de media

Help, de downie vergrijst

Wetenschappelijke basis voor onderzoek dementie

Dementietafel Groningen

Er is zoveel behoefte aan kennis

'Met down krijg je een alzheimerbrein'

Stiekem dement: De relatie tussen alzheimer & down

Alain duikt in het brein van demente downers

Read more