Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business

Opening Academisch Jaar 2011/2012

De opening van het academisch jaar 2011/2012 vond dit jaar plaats op maandag 5 september om 16.00 uur in de Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. Het betrof een ceremoniële zitting met een besloten karakter.

Het programma

  • Rede door prof.dr. E. Sterken, rector magnificus, ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar
  • Muzikaal intermezzo door vocaal ensemble A Capelli
  • Rede door dhr. Jasper van Dijk, studentlid Presidium Universiteitsraad 2010-2011
  • Rede door mw. dr.ir. E.A.A. Nollen, Rosalind Franklin Fellow
  • Muzikaal intermezzo door G.S.M.G. Bragi
  • Uitreiking Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten aan Herman Finkers
  • Voordracht door de nieuwe huisdichter Jet Langerak
  • Receptie
Titel Opening Academisch Jaar 2011/2012
Faculteit/dienst alle
Studierichting interdisciplinair
Onderwerp Opening van het Academisch Jaar
Persoon

Trefwoorden duurzaamheid, milieu, duurzame toekomst, interdisciplinair, mondiaal
Tijdsduur 1:20:29
Datum productie 05-09-2011
Taal Nederlands
Relevante links
Laatst gewijzigd:02 september 2022 13:42