Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rector magnificus Elmer Sterken: ‘Vanaf heden wordt de volle aandacht van studenten gevraagd’

05 september 2011

Ondanks opdoemende donkere wolken aan de horizon staat de Rijksuniversiteit Groningen er goed voor. Optimistisch gestemd werpt prof. dr. Elmer Sterken, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, bij de opening van het Academisch Jaar op 5 september een blik in de toekomst. De financiële positie van de instelling is gezond, het onderzoek is in bepaalde sectoren op wereldniveau en het onderwijs is internationaal aantrekkelijk.

Sterken onthult in zijn rede de contouren van de nieuwe Groninger onderwijsfilosofie, die hij bezig is vorm te geven. ‘Vanaf heden wordt de volle aandacht gevraagd van studenten,’ zegt hij. Studenten met ambitie en een hoog studietempo, daar wil de universiteit mee verder.

Deel uitmaken van een jaar

Invoering van het Bindend Studie Advies heeft er inmiddels toe geleid dat het percentage studenten dat ten minste 40 van de 60 studiepunten haalt, is gestegen van 60 naar 80 procent. Sterken preludeert op een verdere maatregel. ‘Is het niet zo dat een student deel hoort uit te maken van een jaar? Dat element willen we invulling geven. Het moet leiden tot grotere samenhang en beter studiegedrag.’

Bijdragen

In zijn toespraak verkent Sterken de grenzen van de universiteit. Hij stelt de vraag wat er van de universiteit verwacht wordt in deze tijd van crisis. Een tijd bovendien waarin de maatschappij haar technologische basis moet vernieuwen en volop worstelt met de gevolgen van de meest vergaande globalisering ooit. ‘Wat kunnen wij bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale, nationale en Europese samenleving?’

Houdini

Het kabinet ziet vooral soelaas in profilering en nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. Maar profilering is lastig door de steeds strenger wordende regelgeving. Sterken: ‘Er zijn vaste prijzen, vaste salarissen, een verplichte toelating van studenten, een contraproductief stelsel van kwaliteitsregels en de verplichting om binnen afzienbare tijd vijftig procent van de Nederlanders hoogopgeleid te hebben. Voor bevrijdingskunstenaar Houdini is het makkelijker om te ontsnappen uit een ton met twintig tijgerhaaien, dan voor een universiteit om te profileren op de onderwijsmarkt.’

Interactie

Sterken ziet wel positieve kanten aan de interactie met het bedrijfsleven, omdat academisch onderzoek zo de markt sneller kan bereiken. Voorop staat dat het bepalen van de onderzoeksagenda is voorbehouden aan de onderzoekers zelf, maar het is duidelijk dat de vraag aan welke maatschappelijke thema’s het onderzoek kan bijdragen van groot belang is.

Sustainable society

De Rijksuniversiteit Groningen realiseert zich dat terdege en is flink op weg om duidelijkheid te verschaffen. Naast ‘healthy ageing’ en ‘energie’ wordt ‘sustainable society’ een nieuw thema, speciaal voor de alfa-gammasector. Samen met onderzoek dat zijn hoge kwaliteit heeft bewezen– Sterken noemt het Zernike Institute for Advanced Materials als voorbeeld – zullen deze thema’s het onderzoeksprofiel van de RUG bepalen.

Voor de volledige tekst, zie: Rede prof. dr. Elmer Sterken

Zie ook: video

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:19
printView this page in: English

Meer nieuws