Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Stages & Afstudeerprojecten

Literaire leeswijzers

Opdracht voor studenten letterkunde/literatuurwetenschap

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie werkt sinds juni 2010 samen met de Stichting Senia in een project rond literatuur. Sinds die tijd zijn er een ruim 100 leeswijzers in verschillende talen gemaakt door studenten. Wat dat precies inhoudt, leest u hieronder.

De Stichting Senia organiseert en faciliteert leesgroepen voor ouderen. Het meest populair zijn de leesgroepen rond Nederlandse literatuur (met daarin een paar vertaalde titels), maar er zijn ook leesgroepen actief die Frans-, Duits- en Engelstalige literatuur, in het Frans, Duits of Engels lezen en bediscussiëren. Om die groepen te ondersteunen biedt Senia jaarlijks een nieuwe leeslijst aan waaruit de groepen boeken kunnen kiezen. Bij elk boek hoort dan ook een leeswijzer, een document met achtergrondinformatie over het boek en de schrijver en met uitdagende discussievragen.

Veel van deze leeswijzers zijn sinds 2010 gemaakt door RUG-studenten. Ze werken samen met de Senia-werkgroepen om de leeswijzers goed af te stemmen op de wensen en kennis van de leesgroepen. Om die wensen van en de praktijk in de leesgroepen in beeld te brengen hebben ook verschillende studenten onderzoek uitgevoerd. Daarover leest u meer bij het project: Gedeelde literatuur.

Het schrijven van een leeswijzer is een leuke mogelijkheid voor studenten letterkunde vanuit diverse talen om hun kennis in de praktijk te benutten! Elk jaar tussen januari en mei wordt er aan deze opdracht gewerkt. Nieuwe schrijvers zijn elk jaar welkom.

Belangstelling voor literatuur

2018-2019: 17 nieuwe leeswijzers

In de periode 2018-2019 zijn er weer 17 nieuwe leeswijzers gemaakt door enthousiaste studenten. Van deze boeken verschenen 9 leeswijzers in het Nederlands, 5 in het Engels en 3 in het Duits. Dit jaar hebben er een record aantal studenten aangemeld om een bijdrage te leveren aan Senia. Daarmee hielpen ze ruim duizend ouderen in Nederland!

Meer Literatuur & lezer?

Meer informatie over andere onderzoeken en projecten rond literatuur? Neem eens een kijkje in het kennisdossier: Literatuur & lezer

Studenten Letterkunde en hun boeken
Studenten Letterkunde en hun boeken
Laatst gewijzigd:21 juni 2019 17:00