Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Zelfstandigheid van jongeren met autisme

Stage Taalwetenschap

De Academische Werkplaats Reach-Aut

Alle jongeren willen graag zelfstandig zijn en meedoen in de maatschappij. Toch is dat niet voor iedereen even gemakkelijk. Jongeren en jong volwassenen (16-30 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ervaren vaak meer drempels. Mogelijk speelt daarbij ook het gezin waar ze uit komen een rol. Er zijn aanwijzingen dat het voor jongeren uit gezinnen waarbij één of beide ouders ook een ASS heeft, moeilijker is om succesvol zelfstandig te worden. In de Academische Werkplaats Autisme “Reach-Aut” wordt daar onderzoek naar gedaan. Zie ook http://www.reach-aut.nl.

Van onderzoek naar praktijk

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van kennis naar de praktijk stagneert. Reach-Aut wil hier verandering in brengen. Begin 2017 worden de resultaten van het onderzoek naar zelfstandigheid en autisme verwacht. De onderzoekers willen serieuze aandacht besteden aan het vervolg van het onderzoek en de communicatieve aspecten die daarbij een rol spelen. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Welke selectie moet er in de onderzoeksresultaten gemaakt worden voor de diverse doelgroepen: professionals, voor jongeren met ASS en hun ouders?
  • Op welke manier moet je in de communicatie rekening houden met ASS?
  • Hoe kunnen de onderzoeksresultaten het beste gepresenteerd worden aan de verschillende doelgroepen zodat ze er ook optimaal gebruik van kunnen maken?
  • Hoe kun je praktisch gebruik van kennis zo goed mogelijk stimuleren?

En van praktijk naar onderzoek

Soraya Visser, masterstudente Taalwetenschap, deed in samenwerking met Reach-Aut onderzoek. Ze werkte mee met de dataverzameling en –analyse en droeg ideeën voor over het vertalen van de onderzoeksresultaten voor verschillende doelgroepen (mensen met autisme, ouders, behandelaren).

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:56