Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Vragenlijstonderzoek door studenten

Een vragenlijst maken: het lijkt voor een organisatie misschien makkelijk. Maar vragen en antwoorden zijn vaak multi-interpretabel, sturend, of leveren niet op wat in eerste instantie de bedoeling was. Studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) van de Rijksuniversiteit Groningen voeren bij het vak ‘Vragenlijst en interviewontwerp’ onderzoek uit bij opdrachtgevers, zodat vragenlijsten meer respons krijgen, betere antwoorden opleveren en zo een sterkere band creëren met de klant. En de studenten? Die dragen bij aan maatschappelijk verantwoord onderzoek. Zo ook bij opdrachtgever Energysense.

Studenten voerden onderzoek uit bij Energysense
Studenten voerden onderzoek uit bij Energysense

Nuttig en aantrekkelijk

Energysense is een onafhankelijk bevolkingsonderzoek over energiegebruik door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het legt de basis voor wetenschappers en ontwikkelaars om nieuwe kennis en toepassingen te ontwikkelen. Het werken met enquêtes hoort daar ook bij. Universitair docente Yfke Ongena werkt vaker met opdrachtgevers als Energysense. “Natuurlijk kan ik ook oude vragenlijsten van de plank trekken en mijn studenten daarop laten oefenen”, zegt Ongena. “Maar ik vind het leuk om met een echte opdrachtgever te werken. Dat maakt het vak nuttig en voor de studenten ook veel aantrekkelijker.” De studenten analyseerden de vragenlijsten van Energysense en stelden een hypothese op. Vervolgens testten ze deze met proefpersonen. De resultaten van het onderzoek werden uiteindelijk door de studenten aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Meerwaarde voor organisaties

En dat werkt, vindt ook Peter van Kampen van Energysense: “Veel organisaties gebruiken standaard of incidenteel een vragenlijst, maar we staan er vaak niet bij stil of de vragen en antwoordmogelijkheden wel voor iedereen te begrijpen zijn.” En dat valt wel eens tegen. Het onderzoek van de CIW-studenten leidde tot een diversiteit aan invalshoeken: “De studenten geven je een heel andere kijk op je eigen werk. De presentaties waren heel waardevol en nodigden echt uit om er dieper op in te gaan en het met je collega’s te bespreken.”

Vage vragen

De studenten onderzochten onder andere de rol van extra informatie op de snelheid van het invullen, de rol van afbeeldingen op de begrijpelijkheid van de vragen, of op welke manier de vragen geïnterpreteerd kunnen worden. Student Wessel Poelman merkte op dat respondenten heel anders tegen de vragen van de survey aankeken. Bij bijvoorbeeld: ‘Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?’, kan de ene HBO-student HAVO invullen (diploma behaald) en de andere HBO (diploma nog niet behaald).

Ook andere vragen als: ‘Hoeveel ritten korter dan 10 kilometer maak je in een gemiddelde week met deze auto?’ (is dat dan heen of terug?) en ‘Hoe vaak was je je kleding terwijl de wasmachine niet volledig vol zit?’ (wat bedoel je met volledig vol?), kunnen leiden tot verwarring. Terwijl vragen als: 'Doe je de lichten uit als er niemand in de kamer is' heel gemakkelijk sociaal wenselijke antwoorden opleveren. Wessel en zijn medestudenten speurden naar dit soort vragen die ervoor kunnen zorgen dat je niet meet wat je denkt dat je meet. De studenten adviseerden uiteraard ook hoe Energysense de vragenlijst kan verbeteren. Zo helpen de antwoorden de organisatie echt vooruit.

Bent u een bedrijf of organisatie die vragenlijsten door studenten wil laten onderzoeken? Neem dan contact op met de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur & Communicatie (tawi rug.nl).

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:55