Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Taal van nu en later?

Een verkennend onderzoek naar het gebruik van de streektaal door jongeren in Overijssel

We denken weleens dat alleen ouderen nog streektaal spreken, maar er zijn ook voorbeelden van jongeren die streektaal gebruiken. Om erachter te komen hoe dat precies zit bij jongeren, deed de wetenschapswinkel in opdracht van de IJsselacademie een onderzoek onder de jongeren zelf. Hoe is hun houding ten opzichte van streektaal en wanneer gebruiken ze de streektaal zelf?

De opdrachtgever: de IJsselacademie

De IJsselacademie is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. De Academie stimuleert en begeleidt onderzoek van wetenschappers en van amateurs en organiseert educatieve projecten. Daarnaast is de IJsselacademie een uitgeverij.

Het onderzoek: Jongeren en streektaal in Steenwijk

Daan Brandenburg, masterstudent Multilangualism, heeft een afstudeertraject (stage en scriptie) bij de IJsselacademie gedaan. Hij werkte er o.a. mee aan het woordenboek van Overijsselse dialecten. Voor zijn onderzoek richtte hij zich op streektaal in Steenwijk en met name op de jongeren. In zijn scriptie probeerde hij vast te stellen hoe de houding van deze jongeren is ten opzichte van de streektaal en in hoeverre ze deze in het dagelijks leven gebruikten.

De Engelstalige scriptie "Steenwijk: Folk Perception and Regional Language of the Youth" is te downloaden via deze link in de onderzoeksdatabase van de RUG. Lees ook de uitgebreide Nederlandse samenvatting van het onderzoek. Ook in het tijdschrift 'Mijn Stad, Mijn Dorp' is een artikel over Daans onderzoek te vinden.

De eindresultaten zullen door de IJsselacademie worden gebruikt om nieuw beleid te ontwikkelen om de streektaal te behouden, vervolgonderzoek in te zetten en aandacht voor de toekomst van de streektaal te vragen. RTV Oost besteedde ook aandacht aan het project.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:56