Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Symposium Gedeelde Literatuur

Op vrijdag 9 oktober 2015 vond in de Observant in Amersfoort het symposium ‘Gedeelde Literatuur’ plaats. Hiermee werd het samenwerkingsproject tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Senia, de Groninger Forum Bibliotheek en de Bibliotheek Eemland rondom leesgroepen feestelijk afgesloten. In het afgelopen jaar werden er in het kader van het NWO Alfa Meerwaardeproject verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de cultuuroverdracht binnen leesgroepen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gepubliceerd in het boek Gedeelde literatuur: cultuuroverdracht in leesgroepen . Dit boek werd aangeboden aan de deelnemers van het symposium.

Ontmoeting tussen theorie en praktijk

Er was een grote verscheidenheid aan deelnemers. Vanuit de universiteit waren aanwezig: Sandra van Voorst en Jeanette den Toonder, docenten die de onderzoeken begeleid hebben, de student-onderzoekers Marjon ter Harmsel, Mark Duijf en Wiebe Doorn en wetenschapswinkelcoördinator Saskia Visser. Het overgrote deel van de deelnemers waren medewerkers, vrijwilligers en geïnteresseerden van 'Stichting Senia' en de openbare bibliotheken.

Het symposium werd geopend door Saskia Visser. Zij benadrukte het belang van het symposium, waarin wetenschap en maatschappelijke praktijk met elkaar in contact komen en van elkaar kunnen leren. De praktijk van de organisaties die leesgroepen ondersteunen was namelijk het vertrekpunt van de onderzoeken. Op dit symposium keren de resultaten en aanbevelingen weer terug naar dezelfde organisaties en vormen ze het onderwerp van discussie.

Na de korte opening was er een serie presentaties. De twee docenten legden de theoretische bodem van de onderzoeken op een heldere en bondige manier uit aan de aanwezigen. De studenten presenteerden hun onderzoeken en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen (meer lezen over deze onderzoeken...). Daarna werden de eerste exemplaren van “Gedeelde literatuur” uitgereikt aan vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties.

Daarna volgden in kleinere groepen discussies over de consequenties van de onderzoeksresultaten rond vragen als: Hoe houden we leeswijzers interessant voor langer bestaande groepen? en Wat kunnen bibliotheken betekenen voor leesgroepen? Ineke van de Rotte, directeur van Stichting Senia leidde de concluderende en synthetiserende sessie volgend op de groepsdiscussies.

De dag verliep in een uiterst positieve en constructieve atmosfeer. De deelnemers waren geïnteresseerd naar de onderzoeken en stonden open voor discussie om te zoeken naar oplossingen voor problemen, zonder de positieve resultaten en succesvolle praktijk uit het oog te verliezen. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:56