Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Samen jongeren weer op het goede spoor helpen

Communicatie in een justitiële jeugdinrichting

Wanneer je als jongere een misdrijf pleegt, kun je door de (kinder)rechter in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. Juvaid in Veenhuizen is een inrichting waar jongeren en jong volwassenen tussen de 12 en 23 jaar terecht kunnen komen. Juvaid maakt deel uit van Het Poortje Jeugdinrichtingen, een groep van jeugdinstellingen die al meer dan 50 jaar bestaat en zijn oorsprong heeft in de stad Groningen. In Juvaid worden jongeren vanuit de regio Noord Nederland geplaatst. Er werken tal van begeleiders, leraren en specialisten die deze jongeren helpen om hun situatie, vaardigheden en gedrag te verbeteren. Alles is daarbij gericht op het vergroten van de kans om met succes terug te keren in de maatschappij. Communicatie speelt hierbij een cruciale rol. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen heeft Juvaid de communicatiestromen en de effectiviteit hiervan bekeken.

Het Poortje
Het Poortje

Veranderingen en effectieve communicatie

De medewerkers van Juvaid hebben een verantwoordelijke en complexe taak. Ze werken met jongeren die uiteenlopende problemen kunnen hebben, waarvoor een individueel traject moet worden uitgezet. Bij het behandeltraject zijn tal van mensen betrokken, van een mentor op school tot een psycholoog, van therapeuten tot beveiligers. Het is belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd tussen al deze betrokkenen. Bovendien wil Juvaid de communicatie voor de jongere en de ouders overzichtelijk houden. Daarom is er een route ingezet om te werken met kernteams rondom een jongere, die goed op de hoogte is van alle belangrijke informatie: Terug naar de Kern.

Om de jongeren weer op het goede spoor te helpen moet informatie over de jongere op de best mogelijke manier uitgewisseld worden. Gemiste informatie kan nadelige gevolgen hebben voor de behandeling. Maar welke informatie is precies belangrijk en voor wie? Welke communicatiemiddelen kun je het beste gebruiken voor je boodschap? En hoe gebruik je die communicatiemiddelen met elkaar het meest effectief? Daarbij kan een verandering van methodiek om andere vormen van communiceren vragen. Juvaid zocht contact met de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie om de communicatie scherp in beeld te brengen.

Communicatiestudenten doen onderzoek en geven advies

Binnen het Mastervak Diagnose & Advisering zijn 32 studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de slag gegaan onder leiding van de docenten Ali Oussaid en Wim Vuijk. Het proces startte in het najaar van 2015. Acht groepen verdiepten zich in de situatie en de literatuur, gingen op bezoek bij Juvaid, interviewden medewerkers en analyseerden geschetste situaties. Ieder groepje koos daarbij een eigen focus. Sommigen richten zich meer op de werkoverleggen, anderen meer op het geheel aan communicatiestromen of juist de effectiviteit van de overdrachtsmomenten. Eind januari 2016 werden de bevindingen gepresenteerd inclusief adviezen voor verder onderzoek of verbetering.

Vervolgonderzoek

In het voorjaar van 2016 is een nieuwe groep studenten gestart met een vervolgonderzoek om te kijken naar wat Juvaid met de adviezen uit het eerste onderzoek zou kunnen doen. De eerste kernteams zijn gestart en zullen blijvend gemonitord worden. Hiervoor start studente Cynthia de Rooij, student uit de eerste onderzoeksgroep, een vervolgonderzoek naar het gebruik van de verschillende communicatiekanalen door de kernteams.

Twee organisaties die samen werken met één doel: de kans op een zo succesvol mogelijke terugkeer van de jongere in de maatschappij te vergroten.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:56