Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Language awareness in Drenthe

Masterscriptie toegepaste taalwetenschappen voor Huus van de Taol en Stichting Foyer

Onderzoek naar Drents op de basisschool

Sigrid Mulder, student toegepaste taalwetenschap, voerde een bijzonder onderzoeksproject uit op een basisschool in Drenthe. In groep 5 van de Eshoek zocht ze uit hoe ouders en kinderen dachten over het Drents en de positie van het Drents op school. Met wie spreek je Drents? Vindt u dat de school aandacht moet besteden aan de Drentse taal en cultuur? en veel andere vragen werden gesteld. De kinderen kregen daarnaast een luistertest met spekers in verschillende (streek)talen. Hoe beoordeelden ze die sprekers? Is iemand die Drents spreekt aardiger, ouderwetser of slimmer dan iemand die Nederlands of Fries spreekt?

In de laatste fase van het onderzoek introduceerde Sigrid talensensibiliseringsmateriaal (ook wel language awareness-materiaal genoemd) in de Drentse klas. In een language awareness aanpak worden kinderen in aanraking gebracht met veeltalig materiaal. Het doel van de aanpak is niet het leren van verschillende talen, maar meer interesse in en respect voor andere talen krijgen. Drents kan in deze aanpak een taal tussen andere talen zijn. Past dit bij de methode Krummels voor het Drents, die op dit moment in de klas gebruikt wordt?

De resultaten

Via de vragenlijsten kwam er meer duidelijkheid over hoe ouders en kinderen denken over het Drents en de rol van het Drents op school. De toepassing van het language awareness- materiaal bleek op veel enthousiasme en interesse te kunnen rekenen bij juf en leerlingen. Over de ervaringen op de school verscheen een artikel in het tijdschrift MeerTaal. In dit artikel kunt u ook meer lezen over talensensibilisering (language awareness).

Graag wijzen we u ook op de mogelijkheid om een abonnement te nemen op het tijdschrift.

De opdrachtgevers

Het Huus van de Taol zet zich in voor het Drents, o.a. door het maken van lesmateriaal. Maar hoe wordt dit materiaal ingezet? En hoe zorgen we ervoor dat enerzijds Drenten zich niet schamen voor hun eigen taal en achtergrond? En anderzijds dat niet-Drents sprekenden positiever over het Drents (op school) worden?

Foyer in België zet zich in voor culturele diversiteit en maakt o.a. languageawareness materiaal voor scholen. Dit materiaal blijkt goed te werken op de attitude van leerlingen. Maar is het ook een goed concept voor Nederlandse scholen?

Dit onderzoek bracht de vragen van beide organisaties bij elkaar: Hoe kan language awareness de attitude van basisschoolleerlingen tegenover het Drents als eerste en/of tweede taal beïnvloeden?

Basisschool de Eshoek in Annen maakte de praktische uitvoering van dit onderzoek mogelijk.

Wat is Language Awareness of talensensibilisering?

Vanuit Europa zijn er languageawareness projecten opgezet die het leren over talen en culturen stimuleren. Het doel hiervan is om vaardigheden en kennis te vergroten en om een positieve attitude te creëren ten opzichte van verschillende talen en culturen. Language awareness materiaal maakt gebruik van voorbeelden uit verschillende talen en kan in diverse vaklessenen groepen ingezet worden. Bijvoorbeeld: tellen in verschillende talen in de rekenles van kleuters of talenfamilies ontdekken in de aardrijkskundeles van groep 6. Hierdoor kunnen thuistalen van kinderen gemakkelijk geïntegreerd worden in de lessen en is er structureel aandacht voor taalbewustzijn. Dat leidt ook aangetoond tot meer begrip voor andere talen en culturen. In België wordt de term talensensibilisering gebruikt.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:56