Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Interdisciplinair onderzoek voor bewonersbedrijf Emmen

3e jaars Bachelorstudenten CIW in samenwerking met studenten Economie&Bedrijfskunde

In 2013 is Bewonersvereniging Op Eigen Houtje van start gegaan als stichting in een voormalige basisschool in de wijk Emmerhout te Emmen. Het is een initiatief van, voor en door inwoners. Doel is dat OEH zelfstandig kan functioneren (d.w.z. zonder structurele subsidies) en een bijdrage levert aan de wijkeconomie van Emmerhout. Er zijn tal van vrijwilligers, kleine ondernemers en organisaties actief in OEH.

In opdracht van bewonersbedrijf Op Eigen Houtje (OEH) uit Emmerhout hebben studenten CIW en Economie&Bedrijfskunde, binnen een mastervak bij Economie & Bedrijfskunde, samen onderzoek gedaan naar een duurzame economische toekomst voor dit initiatief in samenhang met de rest van de wijk.

Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje
Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje

Een duurzame toekomst via wijkeconomie

Emmerhout is een groene wijk van Emmen met ca. 7100 inwoners. De wijk heeft te maken met vergrijzing en relatief veel sociaal-economische problemen. Er zijn veel zorgorganisaties in de wijk aanwezig en zo’n 300 ZZP’ers. Veel bewoners van Emmerhout werken buiten de wijk.

Bewonersbedrijf OEH richt zich op het stimuleren van de wijkeconomie, d.w.z. het volledig benutten van de economische potenties van een wijk en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk. Via ondernemerschap worden de economische functies in de wijk en de sociaal-economische positie van inwoners versterkt.

OEH kent een stichtingsbestuur, heeft circa 15 huurders en heeft een zakelijk leider in dienst. De financiële situatie is broos. Om continuïteit te garanderen is wijkeigenaarschap en support door wijkbewoners noodzakelijk, zowel door middel van inzet als vrijwilligers als door financiële bijdragen. Communicatie speelt daarin ook een belangrijke rol.

Estelle Cool
Estelle Cool

Wat vond student Estelle Cool van het project?

"Afgelopen studiejaar heb ik meegedaan een consultancy project, als onderdeel van een mastervak dat ik volgde in mijn vrije ruimte. Het project was een samenwerking tussen de faculteiten Letteren en Economie & Bedrijfskunde. Ik heb ruim een half jaar met masterstudenten Economie & Bedrijfskunde samengewerkt, om uiteindelijk tot een adviesrapport te komen. Mijn groepsgenoten studeerden Change Management, Finance, Strategic Innovation Management en Human Resource Management. Naar wens van de opdrachtgever ben ik als student Communicatie- en Informatiewetenschappen toegevoegd aan de groep. Het project bestond uit onderzoek doen naar en vervolgens een adviesrapport uitbrengen over de financiële continuïteit van de organisatie in kwestie. Hierbij hebben wij theoretische kennis toegepast in de praktijk.

Tijdens dit project heb ik geleerd om een professionele relatie op te bouwen met een opdrachtgever en om vervolgens deze relatie te onderhouden. Daarnaast heb ik geleerd om te gaan met het verschuiven van afspraken, mijzelf te presenteren voor een opdrachtgever en stakeholders, het tussentijds bijstellen van de hoofdvraag, constructief overleggen met een opdrachtgever en het schrijven van een (deels) niet-wetenschappelijk adviesrapport.

Dankzij dit project ben ik erachter gekomen welke kant ik op wil met mijn studie. Ook is voor mij duidelijk geworden dat theorie die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, niet altijd toepasbaar is in de praktijk. Kortom, het heeft mij een stukje praktijkervaring opgeleverd.

Het was een leerzame ervaring en ik raad het daarom zeker aan om te solliciteren voor een soortgelijk project. Het is mogelijk om studiepunten voor een dergelijk project toegekend te krijgen. Houd hierbij wel in het achterhoofd dat de kans bestaat dat het toegekende aantal studiepunten niet in verhouding staat tot de werkelijke studielast. Ook varieert de studielast per week, afhankelijk van de fase waarin het onderzoek zich bevindt. Een dergelijk project onder leiding van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie is aan te bevelen voor Letterenstudenten die affiniteit hebben met en enige kennis hebben van bedrijfskundige processen, zoals verschillende bedrijfsstructuren, management- en leiderschapsstijlen."

.
.
Laatst gewijzigd:20 december 2022 14:05