Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Hart voor huisartsen in Friesland

Huisartsen zijn er natuurlijk in de eerste plaats voor hun patiënten. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor iedere Nederlander die zich zorgen maakt over zijn gezondheid. Maar naast het spreekuur wordt de huisarts geacht veel meer te doen: Contact houden met andere zorgverleners, op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, de eigen bedrijfsvoering op orde houden en nog vele andere dingen. Communicatie speelt in al deze processen een belangrijke rol. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie ondersteunt studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (het vak: diagnose en advisering) in het praktisch onderzoek op het grensvlak tussen communicatie, gezondheidszorg en bedrijfsvoering. Inmiddels werken 19 studenten mee aan dit onderzoek.

Een huisarts heeft naast patiënten ook stakeholders waar hij/zij rekening mee moet houden
Een huisarts heeft naast patiënten ook stakeholders waar hij/zij rekening mee moet houden

De opdrachtgever: Dokterszorg Friesland

Dokterszorg Friesland is een grote organisatie van en voor huisartsen. Ze ontzorgt de Friese huisartsen in het werk rondom de dagelijkse patiëntenzorg en verbindt huisartsen met andere zorgaanbieders. Daaronder vallen verschillende activiteiten, zoals de Dokterswacht, waar patiënten ’s avonds en in het weekend voor spoedeisende kwesties terecht kunnen, de Doktersacademie, voor nascholing van huisartsen en het Praktijkmanagement waardoor veel administratief en managementwerk uit handen van huisartsen genomen kan worden. Ook werkt Dokterszorg Friesland samen met huisartsen en partners aan zorgvernieuwingsprojecten en zijn ze de grootste organisatie voor ketenzorg, waarin de zorg aan chronisch zieken door verschillende instellingen op elkaar afgestemd en georganiseerd wordt. Het hoofdkantoor van Dokterszorg Friesland staat in Heerenveen. Meer informatie: http://www.dokterszorg.nl/

Het onderzoek

Dokterszorg Friesland blijft graag in ontwikkeling en ziet mogelijkheden voor verbeteringen die gebaseerd zijn op onderzoek in de praktijk. Daarvoor zijn een tweetal projecten gedefinieerd:

Communicatie richting huisartsen in de ketenzorg

Een groot deel van de huisartsen in Friesland is aangesloten bij Ketenzorg Friesland. Daarbinnen wordt de zorg aan chronisch zieken afgestemd tussen verschillende zorgaanbieders. Het is immers erg vervelend voor bijvoorbeeld een astmapatiënt om elke keer hetzelfde verhaal te moeten uitleggen aan de huisarts, specialist, fysiotherapeut en verpleegkundige en in het ergste geval tegenstrijdige adviezen te krijgen. Ketenzorg Friesland informeert de (aangesloten en niet-aangesloten) huisartsen op verschillende manieren over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten, maar heeft de indruk dat deze informatie hen niet altijd goed bereikt. De vraag is wat er precies aan de hand is en hoe deze situatie verbeterd zou kunnen worden?

Een uniforme en efficiënte methode voor stakeholderanalyse voor de gehele organisatie

Dokterszorg Friesland speelt een centrale rol bij tal van projecten, bijvoorbeeld in de zorgvernieuwing, waarbij moet worden samengewerkt en gecommuniceerd met tal van partners. Natuurlijk is het van belang dat daarbij niemand wordt vergeten. Momenteel maken verschillende mensen binnen de organisatie op hun eigen manier een stakeholderanalyse per project. De vraag is welke methode het beste bij Dokterszorg Friesland zou passen en hoe deze uniform en gemakkelijk toepasbaar gemaakt zou kunnen worden?

Dokterszorg Friesland verwacht voor beide vragen als eindproduct praktisch uitvoerbare adviezen (en eventueel middelen als een stappenplan) op basis van een gedegen onderzoek. Uiteraard verlenen ze alle medewerking voor dit onderzoek en is het mogelijk om de organisatie beter te leren kennen door mee te lopen.

Studenten CIW krijgen instructies tijdens de kickoff-meeting in Heerenveen
Studenten CIW krijgen instructies tijdens de kickoff-meeting in Heerenveen

Rol van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Omdat dit een onderzoek betreft voor een externe opdrachgever, is er extra ondersteuning vanuit de Wetenschapswinkel. We onderhouden het contact met alle betrokkenen, houden het proces in de gaten, kunnen bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden en problemen en zorgen samen met Dokterszorg Friesland en de studenten voor publicatie en presentatie.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:56