Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Gedeelde literatuur

Ma-onderzoekscollege voor Stichting Senia en Bibliotheken Groningen en Eemsland

Door een subsidie van NWO uit het programma AlfaMeerwaarde kon een samenwerkingsproject opgestart worden tussen de RUG-literatuurwetenschappers Sandra van Voorst, Jeanette den Toonder en Petra Broomans en de Bibliotheek Groningen, Bibliotheek Eemland (Amersfoort) en Stichting Senia. Het project Gedeelde literatuur wordt ondersteund door de wetenschapswinkel. In de eerste fase deden studenten onderzoek via een onderzoekscollege. De resultaten daarvan zijn hieronder te vinden.

Naar aanleiding van deze onderzoeken bracht Sandra van Voorst het boekje Gedeelde literatuur: cultuuroverdracht in leesgroepen uit. Het boekje werd uitgereikt tijdens een symposium, waar ook verschillende studentonderzoeken zijn gepresenteerd.

De onderzoeken

Discussievragen in leeswijzers

Renske Laroo

In 2012 deden twee masterstudenten onderzoek naar het gebruik van leeswijzers door Senia-leden. Op basis daarvan werden er aanbevelingen gedaan hoe de leeswijzers geoptimaliseerd konden worden. Renske onderzocht hoe het staat met de huidige leeswijzers.

Naar het artikel...

Cultuuroverdracht in leesgroepen Duits

Eva Donker en Mark Duijf

De Stichting Senia heeft 7 leesgroepen Duits, die Duitstalige literatuur lezen en de boeken in principe ook in het Duits bespreken aan de hand van een leeswijzer. Hoe vindt cultuuroverdracht plaats in deze groepen en in hoeverre speelt het Duits en de vaardigheid daarin een rol? Mark en Eva bezochten zes groepen om daar een beeld van te krijgen.

Naar het artikel...

Voorbereidingen in leesgroepen Geschiedenis

Marjon ter Harmsel

De Senia-leesgroepen Geschiedenis lezen historische non-fictie. Marjon was geïnteresseerd in hoe leden van deze groepen zich voorbereiden op de bijeenkomst en welke rol de leeswijzer (die Senia haar leden biedt) daarin speelt.

Naar het artikel...

Lezen in de gevangenis

Wiebe Doorn

Hoe functioneren leesgroepen binnen Nederlandse en Vlaamse gevangenissen en zijn de in Vlaanderen reeds succesvolle concepten ook in Nederland te implementeren? Het verslag geeft een beeld van verschillende vormen van leesgroepen in de gevangenis. Uit het onderzoek blijkt dat er mogelijkheden liggen voor duurzame Nederlandse initiatieven. Daarvoor zijn beleidsmatige hervormingen en samenwerking met bibliotheken en vrijwilligersorganisaties zeer gewenst.

Naar het artikel...

De vergelding: Een onderzoek naar de verschillen in cultuuroverdracht tussen leesgroepen Nederlands en Geschiedenis

Dominick Keus

Bij de Stichting Senia zijn zowel literaire als geschiedenis leesgroepen actief. In hoeverre verschillen deze groepen van elkaar in de manier waarop en mate waarin cultuuroverdracht plaatsvindt? Dominick deed veldonderzoek bij bijeenkomsten van twee leesgroepen Geschiedenis en een leesgroep Nederlands die hetzelfde boek gelezen hadden, namelijk De vergelding van Jan Brokken.

Naar het artikel...

Redenen om uit een leesgroep te stappen

Rozemarijn Visser en Merel Veenhoff

In dit onderzoek is aandacht besteed aan oud-deelnemers van de stichting die besloten uit een leesgroep te stappen: wat was hun motivatie en hoe kan Senia hier rekening mee houden? Door middel van een SWOT-analyse worden aanbevelingen gedaan waarmee Senia kan proberen meer deelnemers te behouden.

Naar het artikel...

Mannelijke leden in leesgroepen

Annekatrin Bugrow

Er zijn meer vrouwen lid van leesgroepen dan mannen. En natuurlijk bestaan er ook clichébeelden van hoe mannen en vrouwen boeken en discussies benaderen en waarderen. Annekatrin peilde via een enquête onder de mannelijke Senia-leden wat voor verschillen zij constateerden, hoe deze zich verhouden tot bestaande clichés. En wat is daarvan het belang voor de samenstelling van de leesgroepen?

Naar het artikel...

De cultuuroverdracht binnen online leesgroepen nader bekeken

Marieke Oosterhuis

Naast reguliere leesgroepen zijn er de laatste jaren ook steeds meer online leesgroepen actief. Hoe zien deze groepen eruit en wat maakt hen anders dan reguliere leesgroepen? Marieke bekeek een tiental online leesgroepen, waaronder Leestweeps, Ezzulia, Goodreads, Hebban, Viva-forum en de digitale leesgroepen van bibliotheken.

Naar het artikel...

Cultuuroverdracht binnen literaire evenementen van Groninger Forum Bibliotheek

Simone Prinsen en Maaike Wegter

Door de Groninger Forum Bibliotheek worden verschillende structurele literaire evenementen georganiseerd. Hoe staat het met cultuuroverdracht tijdens deze evenementen? Gebaseerd op de resultaten doen Simone en Maaike aanbevelingen hoe de evenementen en de relatie tussen organisatie en publiek geoptimaliseerd kunnen worden.

Naar het artikel...

Wilde leesclubs: Een veldonderzoek naar cultuuroverdracht en sociale waarde

Nicole Lucassen en Anniek Voor in ‘t Holt

Naast georganiseerde leesgroepen bestaan er ook leesgroepen die niet gelieerd zijn aan een organisatie, de zogenaamde wilde leesclubs. Hoe zien deze groepen eruit, wat is hun sociale waarde en hoe vindt er cultuuroverdracht plaats? Anniek en Nicole legden contact met 8 groepen verspreid over Nederland.

Naar het artikel...


Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:55