Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Engelse leesgroepen

Masterstage Engels voor Stichting Senia

De Stichting Senia is een organisatie die leesgroepen in heel Nederland opgericht heeft en deze groepen ondersteunt. De service die Senia aan haar leden biedt bestaat o.a. het jaarlijks beschikbaar stellen van leeslijsten en discussiehandleidingen voor alle aanbevolen boeken. De leesgroepen van Senia die Engelse literatuur lezen en deze boeken ook bediscussiëren in het Engels zijn relatief jong. Daarom heeft Senia de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar deze Engelse leesgroepen. Zijn de leden tevreden over de geboden service (leeslijsten en leeswijzers) en hoe ervaren ze de deelname aan en de kwaliteit van de groepsdiscussies?

Onderzoek

Een masterstudent Engelse taal en letterkunde, Dardo Zijlstra voerde met behulp van een enquête en observaties het onderzoek uit. Hij heeft gekeken naar wie de leden van deze Engelse leesgroepen zijn en wat hun verwachtingen zijn van de leesgroep. Daarnaast is er geïnventariseerd hoe tevreden de leden zijn over de leeswijzers en het aanbod van boeken. Een belangrijk deel van het onderzoek richtte zich ten slotte op de Engelse taalvaardigheid. In hoeverre speelt deze taalvaardigheid een rol speelt bij de deelname aan de groepsdiscussies.

Grote variatie

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de variatie in de Engelse leesgroepen van Senia groot is. Aan de ene kant zijn er native speakers of docenten Engels met een hoog taalvaardigheidsniveau in het Engels die vooral deelnemen omdat ze graag literatuur lezen en bespreken. Aan de andere kant is er een aanzienlijke groep leden met een lager taalniveau die vooral hun Engels wil bijspijkeren. Deze laatste groep voelt zich niet altijd vertrouwd genoeg met de taal om moeilijke boeken te lezen en volledig deel te nemen aan de discussie. In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan hoe Senia rekening kan houden met de variatie in de Engelse leesgroepen en ervoor te zorgen dat de leesgroep de diverse leden zoveel mogelijk biedt in overeenstemming met hun wensen.

Rapport en samenvatting

Het rapport (in het Engels) en een Nederlandse samenvatting zijn te downloaden via ons digitale archief: Communication in English reading groups. Bij de wetenschapswinkel kunt u tegen betaling u ook een gedrukte versie van het rapport bestellen.

Eerder voerde de wetenschapswinkel onderzoek uit naar de Nederlandse leesgroepen van Senia. Informatie hierover is te vinden in: Literatuur in discussie

Lees meer over studenten die voor Senia leeswijzers maken in: literatuur om over te praten.

Laatst gewijzigd:16 augustus 2021 14:49