Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Een fijne werkplek op de Mikkelhorst

Ma-stage CIW

Anouk Raterink en Nienke Slim, masterstudenten Communicatie- en Informatiewetenschappen, liepen in de zomer en herfst van 2015 stage bij de ecologische zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren. Ze onderzochten op welke manier de Mikkelhorst het beste hun toekomstige medewerkers kan informeren. Daarvoor ontworpen en testten ze een prachtige flyer die begrijpelijk is voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

De Mikkelhorst, midden in de maatschappij

De ecologische zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren streeft naar harmonie met natuur en omgeving. De organisatie biedt professionele dagbesteding voor mensen die dit nodig hebben in een veilige en positieve omgeving. Allerlei mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vinden er zinvol werk en bouwen aan hun toekomst. Bovendien is er veel interactie met de buurt via tal van activiteiten en voorzieningen, zoals de winkel, de theeschenkerij, de kinderboerderij, schooltuintjes, tuinservice in de buurt en zaalverhuur. De Mikkelhorst is kortom een open, sociale en duurzame onderneming midden in de samenleving. Meer informatie: https://www.mikkelhorst.nl

De laatste tijd is er met de komst van WMO en participatiewet veel veranderd in de organisatie van zorg en arbeid. Voor de Mikkelhorst betekent dit andere gesprekspartners, andere criteria en vooral een meer diverse groep cliënten. Deze groep bevat zowel mensen met een verstandelijke beperking als langdurig werklozen met een HBO-opleiding. Zowel mensen met een visuele of lichamelijke handicap als mensen met psychische klachten. Kortom: mensen met verschillende niveaus van taalvaardigheid en begrip, die ook verschillende dingen kunnen verwachten van de Mikkelhorst. Daarnaast wil de Mikkelhorst zelf ook meer de arbeidskant (naast de zorgkant) van het begeleidingsproces gaan belichten.

Communicatiespecialisten op zoek naar een begrijpelijke vorm

Het zal duidelijk zijn dat goede communicatie bij dit alles nodig is. Om ingewikkelde processen helder te maken voor diverse doelgroepen is visuele communicatie en helder taalgebruik van groot belang. Anouk en Nienke verdiepten zich eerst in de organisatie, de doelgroep en de achtergrondliteratuur. In overleg kozen ze ervoor om mensen met een licht verstandelijke beperking te kiezen als centrale doelgroep voor een te ontwikkelen informatieve flyer. Wanneer deze belangrijke doelgroep de boodschap goed zou begrijpen, zou de flyer breed gebruikt kunnen worden.

Ook begrijpelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Ook begrijpelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Centraal in de flyer (die uiteindelijk een waaiervorm gaat krijgen) staat de Mikkelhorst-rotonde met afslagen naar verschillende werkvelden. Deze werkvelden worden toegelicht in heldere teksten, maar ook via kleuren, pictogrammen en titels. Op de zoektocht naar de juiste keuzes waren de medewerkers en begeleiders van de Mikkelhorst onmisbaar. Zo zou je in eerste instantie niet kiezen voor de kleur blauw bij werk in de keuken. Maar de doelgroep koos juist voor deze kleur, de keukenvloer is immers opvallend blauw! Toen Anouk en Nienke met hulp van een ontwerper een eerste versie klaar hadden, waren ze er nog niet. Uiteraard moest het begrip ook getest worden bij mensen met een licht verstandelijke beperking die de Mikkelhorst nog niet kenden. De leerlingen en docenten van De Bolster, een school voor praktijkonderwijs, bleken daaraan wel mee te willen werken. De studenten ontworpen een test en gingen met de leerlingen aan de slag. Ook daaruit kwamen weer opvallende en gelukkig ook verwachte resultaten. De rotonde werd goed begrepen en ook bijvoorbeeld de term "horeca" gaf geen problemen. Onverwachter was dat de leerlingen als titel niet kozen voor het korte "Kom werken op de Mikkelhorst", maar kozen voor de vriendelijke titel "Wil jij ook een fijne werkplek op de Mikkelhorst". En daar gaat het natuurlijk ook om!

Ervaringen van de studenten

Aan het eind van hun stage konden Anouk en Nienke een drukklare flyer afleveren, hun kennis delen met de begeleiders en het bestuur van de Mikkelhorst via een workshop, presentatie en onderzoeksverslag. Ze kijken er met plezier op terug:

"De Mikkelhorst is een plezierige plek om stage te lopen. Het was soms wel lastig dat er geen communicatiemedewerker is waar wij mee samen konden werken, maar dat wisten we van te voren. We hebben daarom juist de kans gegrepen om te laten zien wat een communicatiespecialist voor een organisatie als de Mikkelhorst kan betekenen. En dat is gelukt!"

Laatst gewijzigd:12 september 2022 10:48