Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten Afgeronde projecten en publicaties

Anderstalige scholen in Nederland

De Stichting NOB zou graag meer willen weten over hoe het onderwijs op verschillende buitenlandse scholen in Nederland vorm wordt gegeven, en hoe dat zich verhoudt tot de eisen die in de desbetreffende landen gelden. Daarin spelen zowel onderwijskundige als sociolinguïstische factoren een rol. Er zijn 8 bachelorstudenten Onderwijskunde die zich in een groep met dit onderzoek in het kader van hun bachelorscriptie bezighouden. Deze studenten werken samen met Letterenstudenten om vragen van de Stichting NOB vanuit verschillende manieren te beantwoorden.

Over Stichting NOB

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland. Dit doet zij sinds 1980 in opdracht van het ministerie van OCW. Wereldwijd volgen ruim 13.000 kinderen Nederlands onderwijs via een bij NOB aangesloten Nederlandse school of partij voor afstandsonderwijs. In de meeste gevallen gaat het om lessen Nederlandse taal en cultuur als aanvulling op de lokale of internationale school. Een belangrijk doel daarbij is een terugkeer in het Nederlandse onderwijs voor leerlingen mogelijk te maken.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2021 14:55