Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Projecten

Taal van nu en later?

Een verkennend onderzoek naar het gebruik van de streektaal door jongeren in Overijssel
De opdrachtgever: de IJsselacademie

De IJsselacademie is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. De Academie stimuleert en begeleidt onderzoek van wetenschappers en van amateurs en organiseert educatieve projecten. Daarnaast is de IJsselacademie een uitgeverij. www.ijsselacademie.nl.

Het onderzoek

De eerste taak in dit onderzoek is het bepalen van de exacte onderzoeksgroep en deze opsporen. Er zal steekproefsgewijs gewerkt moeten worden, of via het internet/de sociale media, of via scholen. Het zou ook goed zijn als het onderscheid stad-platteland als variabele zou worden meegenomen.

Verder wil de IJsselacademie zich voor dit onderzoek beperken tot haar eigen oorspronkelijke werkgebied, d.w.z. Overijssel minus Twente. Er is vergelijkbaar onderzoek gedaan in andere gebieden, dat de basis kan vormen voor literatuuronderzoek.

De volgende vragen (of enkele vragen hiervan) zouden moeten worden beantwoord:

  1. Wie zijn de jongeren die nog streektaal spreken? (leeftijd, sexe, sociale klasse, dorp/stad, opleidingsniveau)
  2. Wanneer en tegen wie spreken ze in de streektaal?
  3. Gebruiken ze streektaal ook op papier? In de social media? Welke?
  4. Hoe ervaren ze zelf het gebruik van de streektaal?
  5. Gebruiken ze de streektaal ook als creatief medium?

De eindresultaten kunnen door de IJsselacademie worden gebruikt om nieuw beleid te ontwikkelen om de streektaal te behouden. Het onderzoeksrapport wordt gepresenteerd op een studiemiddag over een toekomstgericht streektaalbeleid voor het Nedersaksisch op het HCO (Historisch Centrum Overijssel).

Combinatie met stage-activiteiten

Het onderzoek kan worden uitgebreid met stage-activiteiten waarbij je meewerkt aan reguliere projecten van de IJsselacademie. Dat betreft bijvoorbeeld lexicografisch werk aan het Woordenboek van Overijssel of werk aan de ontwikkeling van de website www.detaalvanoverijssel.nl en de bijbehorende dienstverlening.

Rol van de wetenschapswinkel

De wetenschappelijke begeleiding is in handen van je scriptiebegeleider/docent. Maar omdat je hier te maken hebt met een externe opdrachtgever, is er extra ondersteuning vanuit de Wetenschapswinkel. We onderhouden het contact met alle betrokkenen, houden het proces in de gaten, kunnen bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden en problemen en zorgen samen met de IJsselacademie en jou voor publicatie en presentatie.

Start: februari 2015

Locatie: Zwolle

Interesse: Neem contact op met Saskia Visser, s.j.visser rug.nl, 050-3635271

Laatst gewijzigd:26 oktober 2021 13:49