Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication Menu

350 jaar Gronings Ontzet

Tentoonstelling

Komend jaar is het 350 jaar geleden dat De Republiek werd getroffen door het zogenaamde ‘rampjaar’. 1672 is de boeken ingegaan als een jaar vol onrust in De Republiek met politieke spanningen van binnen- en buitenuit. Wij als studenten van de master Geschiedenis Vandaag werken samen met het Groninger Museum aan een tentoonstelling over het Gronings Ontzet en het rampjaar die zal plaatsvinden van 23 april tot 25 september 2022. Ook de viering in latere eeuwen komt aan bod. De tentoonstelling is opgenomen in het nationale project dat in 2022 plaats zal vinden en in teken zal staan van dit rampjaar, maar is verder wel een zelfstandige onderneming van het Groninger Museum. Conservator van het Groninger Museum dr. Egge Knol leidt dit project en zal ook ons begeleiden.

Otto Eerelman, toonlithografie, Gedenkplaat bij viering 200 jaar ontzet van Groningen 1672-1872, uitgeverij Rudolph Jacob Schierbeek, 1872, Rijksmuseum, CC0 1.0
Otto Eerelman, toonlithografie, Gedenkplaat bij viering 200 jaar ontzet van Groningen 1672-1872, uitgeverij Rudolph Jacob Schierbeek, 1872, Rijksmuseum, CC0 1.0

Onze taak

De tentoonstelling valt uiteen in vier onderdelen: 1) het Rampjaar, 2) de bisschop van Munster, 3) beleg en ontzet van Groningen en 4) de blijvende viering van het ontzet. Onze focus ligt op het rampjaar, waar het bredere verhaal van De Republiek wordt verteld. Dit onderdeel is bedoeld om de bezoeker op de hoogte te brengen van wat er in 1672 gaande was, context te geven en het Gronings ontzet hierin te kunnen plaatsen. Daarnaast gaan we onderzoek doen naar de blijvende viering van het ontzet. Dit gaan we doen op basis van archiefonderzoek, wat op dit moment helaas nog niet mogelijk is.

Digital History

Om de ernstige situatie van het Rampjaar uit te beelden willen we een animatie maken waarbij de ontwikkelingen op chronologische wijze worden getoond. Op die manier kun je bijvoorbeeld zien hoe de Franse troepen in rap tempo marcheerden tot aan de befaamde waterlinie van Willem III (tussen de Zuiderzee en de Merwede), en hoe de bisschop van Münster in augustus 1672 zijn rugdekking verloor toen Frederik Willem van Hohenzollern, keurvorst van Brandenburg en bondgenoot van de Republiek, zijn land dreigde binnen te vallen.

Laatst gewijzigd:04 maart 2021 15:01