Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie

Like!

Achter de schermen van de sociale media

Leerlingen hebben dagelijks te maken met media. Gezien de grote hoeveelheid mediabronnen en de invloed van deze bronnen, is het belangrijk dat leerlingen begrijpen hoe de invloed van media tot stand komt. In dit lespakket gaan we aan de slag met "stop-and-think" bij het zien van een mediabericht. Dat wil zeggen: stilstaan bij de stappen die een bericht tot stand laten komen, en daarbij kritisch nadenken over de effecten van het bericht. Zo creëren we mediawijsheid.

Wat leren de leerlingen?

Leerlingen begrijpen na dit lespakket beter hoe berichten in de media tot stand komen, en hoe deze berichten ons beeld van de maatschappij beïnvloeden.

Hoe beïnvloeden berichten op sociale media ons beeld van de maatschappij?

Praktische informatie

  • Wat? Lespakket over sociale media, mediawijsheid, bronnenkritiek en burgerschap
  • Voor wie? Leerlingen uit klas 1 t/m 4 (havo/vwo) of bovenbouw vmbo
  • Wat kost het? De lessenserie is gratis
  • Vragen? Scholierenacademie@rug.nl
  • Aanvragen kan via dit formulier
Laatst gewijzigd:29 augustus 2022 11:33