Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren Programma 2011-2012

Adriaan van Dis: Tikkop

Tikkop

(Augustus, 2010)

Spreker: dr. Margriet van der Waal

Plaats: Academiegebouw (Offerhauszaal), Broerstraat 5, Groningen

Datum: 27 oktober 2011, 20.00 - 22.00 uur

Toegang: vrij, aanmelding niet verplicht  

Over de lezing

In Tikkop presenteert Adriaan van Dis opnieuw zijn in Parijs woonachtig personage Mulder aan de lezer. Mulder, vroeger betrokken bij de antiapartheidsstrijd, ontmoet bij toeval een medestrijder uit die tijd, de Zuid-Afrikaan Donald. Op zijn aandrang bezoekt Mulder na vele jaren Zuid-Afrika opnieuw. Daar komt Mulder, een man met een hang naar het esthetische, hard in aanraking met de sociale werkelijkheid van Zuid-Afrika: de werkelijkheid waarin de strijd met de socio-culturele, economische en politieke erfenis van apartheid prevaleert. De lezer maakt kennis met de inwoners van een klein vissersdorp waar Donald woont, en waar Mulder steeds nauwer betrokken raakt bij het wel en wee van Hendrik, een bruin kind uit het dorp dat verslaafd is aan kristal-metamfetamine (tik).

In Tikkop, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs in 2010, blijkt opnieuw (ná Beloofde Land, Leeftocht en Van Dis in Afrika) de diepe liefde en fascinatie voor Zuid-Afrika van de schrijver Van Dis. In haar lezing zal Van der Waal ingaan op het feit dat literatuur in Zuid-Afrika vaak functioneert als een vorm van sociaal en politiek engagement, en op de vraag hoe Van Dis in Tikkop dit engagement toont als de letterlijke betrokkenheid van Mulder en Donald bij het verdriet en pijn van de ander. Tikkop is ook een Nederlandse ode aan de Afrikaanse taal. In de lezing zal ook hieraan aandacht besteed worden.

Laatst gewijzigd:16 december 2019 10:44