Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren Programma 2011-2012

Marlen Haushofer: De Wand

Spreker: dr. Henk Harbers

Plaats: Academiegebouw (Offerhauszaal), Broerstraat 5, Groningen

Datum: 26 januari 2012, 20.00 - 22.00 uur

Toegang: vrij, aanmelding niet verplicht

Die Wand

Over de lezing

Met de roman De Wand (1963) is Marlen Haushofer een bekende schrijfster geworden – overigens pas na haar dood in 1970. Met de tweede feministische golf van de jaren zeventig en tachtig krijgt deze roman erkenning als een belangwekkende literaire bijdrage tot de discussie over de rol van de vrouw in de naoorlogse maatschappij. Het is het verhaal van een vrouw die tijdens een vakantie in de bergen alleen achterblijft, door een geheimzinnige glazen wand gescheiden van de rest van de wereld, waar alles dood lijkt te zijn. Alleen met een paar dieren om zich heen moet ze zien te overleven.

In de lezing zal worden ingegaan op leven en werk van Marlen Haushofer, die naar de buitenwereld een weinig opvallend bestaan als huisvrouw in de Oostenrijkse provincie leidde, maar in haar romans en verhalen de – heel andere – binnenkant van deze wereld laat zien. In de bespreking van De Wand zullen verschillende mogelijkheden om deze roman te lezen aan de orde komen: als kritiek op een oppervlakkige consumptiemaatschappij, als kritiek op een wereld die door mannen wordt beheerst, als een uitgesponnen wensdroom van alleen en onafhankelijk van anderen zijn, als een bezinning op de plaats van de mens in de natuur, als een extreme confrontatie met de vraag naar de zin van het leven.

Laatst gewijzigd:16 december 2019 11:44