Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX About Science LinX Het Science LinX team

Henk Mulder

Wetenschapswinkel
Henk Mulder | Foto Science LinX | Ingeborg Veldman
Henk Mulder | Foto Science LinX | Ingeborg Veldman

Tijdens mijn studie Scheikunde hier in Groningen kwam ik erachter dat je met chemische kennis veel voor de maatschappij kunt betekenen; het is meer dan spannende proefjes en interessante puzzeltjes. Ik heb daarom gekozen voor een promotie in de Energie en Milieukunde; ook weer in mijn inmiddels favoriete stad Groningen.

Na mijn promotie (1995) kon ik bij de universiteit blijven werken; ik ging les geven in ‘wetenschap en samenleving’ en werd mede-coördinator van de Wetenschapswinkel, die sinds 2017 een onderdeel is van Science LinX. Hier kon ik projecten begeleiden op verzoek van maatschappelijke organisaties. Doordat we hierbij studenten inzetten, die studiepunten ontvangen, is het onderzoek ook toegankelijk voor niet-kapitaalkrachtige organisaties. En door de begeleiding van onderzoekers van onze faculteit houd je de kwaliteit hoog. Daarmee heb je echt een maatschappelijke impact!

Vragen vertalen

Rond het jaar 2000 begon de bètafaculteit een masteropleiding Wetenschapscommunicatie, als nieuwe track van de lerarenopleiding. En toen kwam ik er achter dat het werk van de Wetenschapswinkel eigenlijk ook ‘wetenschapscommunicatie’ is. Luisteren naar organisaties, vragen vertalen in een onderzoeksvoorstel en de resultaten begrijpelijk terugkoppelen. Vanuit dat perspectief ben ik toen docent – en tegenwoordig zelfs directeur van de opleiding - bij die opleiding geworden en werk ik daar nog steeds met heel veel plezier (voor ruim de helft van mijn aanstelling).

Binnen de wetenschapswinkel en Science LinX houd ik me vooral bezig met internationale projecten. Ik ben medeoprichter van het Living Knowledge netwerk voor wetenschapswinkels en community-based research. In Europese projecten geef ik Summer Schools en probeer ik het werk van wetenschapswinkels internationaal te versterken en synergie te creëren met andere methoden van ‘public engagement’. Ik was projectleider van het PERARES project en partner in Engage2020. Nu ben ik speciaal geïnteresseerd in concepten als RRI (Responsible Research and Innovation) en ‘citizen science’ in de meest brede zin.

Laatst gewijzigd:05 september 2018 09:25