Skip to ContentSkip to Navigation
Research Van Swinderen Institute

Prof. Rob Timmermans appointed to Member of the Faculty Board and Vice Dean

07 November 2019

Op 29 oktober, heeft het College van Bestuur prof. dr. Rob Timmermans benoemd tot lid van het faculteitsbestuur en vice-decaan voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2022. Hij zal zich ontfermen over de portefeuille onderwijs. Rob Timmermans, hoogleraar Theoretische Natuurkunde, volgt daarmee prof. dr. Klaas Poelstra op.

Momenteel is Timmermans directeur van de Undergraduate School of Science and Engineering. Voor deze positie wordt uiteraard een opvolger gezocht.

Last modified:07 November 2019 3.16 p.m.

More news