Skip to ContentSkip to Navigation
Research University Centre for Sports, Exercise and Health (UCSEH)
University Medical Center Groningen

Praktijk

Onderzoekers van het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid zijn betrokken bij de volgende initiatieven:

 

Peesblessurepoli-Polikliniek
Door het onderzoek naar etiologie en therapie bij peesblessures (tendinopathie) is met ondersteuning van zorgvernieuwingsubsidie een tendinopathie polikliniek opgestart in het UMCG waar patiënten met een peesprobleem een gestandaardiseerde intake ondergaan en een schematisch behandeltraject volgen waarin de huidige inzichten in de behandeling worden toegepast en met gevalideerde instrumenten wordt gemeten.

 

Artrosepolikliniek

Onder penvoering van Martin Stevens van de afdeling orthopedie in het UMCG is een artrosepolikliniek opgericht waarbij bewegingsschema’s, voortkomend uit de kennis opgedaan betreffende sturing en beweging, als therapie worden gegeven aan ouderen met artrose.

 

Sportfysiotherapie praktijk
In samenwerking met de afdeling revalidatie in het UMCG is een sportfysiotherapie praktijk opgericht. Hierin worden patiënten met specifieke sportgerelateerde blessures ( in het bijzonder knie-instabiliteit, schouderoverbelasting en rompinstabiliteit) in een gestructureerd, tijdcontingent behandelschema begeleid waarbij bij intake en ontslag met gevalideerde meetmethoden het resultaat wordt vastgelegd.

 

Laatst gewijzigd:26 oktober 2012 16:25