Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchOur researchResearch Institutes

Onderzoeksinstituten

Naast het verzorgen van onderwijs, draagt het Faculteitsbestuur de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de kwaliteit en de organisatie van het onderzoek binnen de Faculteit. De decaan van de Faculteit der Letteren is daartoe benoemd tot portefeuillehouder Onderzoek van het Faculteitsbestuur.

Onderzoeksinstituten

Het onderzoek binnen de Faculteit der Letteren is ondergebracht bij drie onderzoeksinstituten, namelijk het Center for Language and Cognition (CLCG), het Instituut voor Cultuuronderzoek Groningen (ICOG) en het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). Ieder instituut bestaat uit meerdere kleinere centra en/of onderzoeksgroepen.

Beleidsafdeling

De portefeuillehouder Onderzoek wordt ondersteund en geadviseerd door de beleidsmedewerker Onderzoek. De subsidieadviseur (Funding Officer) heeft als taak om onderzoekers te informeren over mogelijkheden voor (externe) financiering voor onderzoeksprojecten, en hen aan te moedigen en te ondersteunen bij het verwerven van dergelijke financiering. De beleidsmedewerker Kennisbenutting heeft de opdracht om bewustwording van het belang van kennisbenutting te creëren, om kennisbenuttingsactiviteiten zichtbaar te maken, en om onderzoekers te stimuleren maatschappelijke impact te bereiken. De beleidsmedewerker Internationalisering adviseert en ondersteunt bij vraagstukken over mobiliteit en internationale (onderzoeks)samenwerkingen.

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 13:43
printView this page in: English