Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenOnderzoeksinstituten

Onderzoeksinstituten

De faculteit heeft al haar onderzoek gebundeld in drie onderzoekinstituten. Deze instituten kennen een onderzoekprogamma met een looptijd van steeds vijf jaar. De instituten staan onder leiding van een onderzoekdirecteur.

De faculteit kent de volgende onderzoekinstituten:

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van een onderzoekinstituut kan worden verkregen wanneer een medewerker gepromoveerd is en er sprake is van een voldoende aantal publicaties per jaar.

Onderzoekinzet

Onderzoekers participeren in de onderzoekinstituten op basis van meerjarenafspraken tussen onderzoekdirecteuren, directeur onderwijsinstituut en afdelingsvoorzitters. In de meerjarenafspraken wordt vastgelegd welke leden van een afdeling hun onderzoek zullen verrichten in het instituut en hoeveel hun onderzoekformatie bedraagt. Deze inzet ligt tussen 0,25 fte en 0,50 fte bij een voltijdse aanstelling en hangt af van de functie (UD of UHD/hoogleraar), de beschikbare formatie van de afdeling en de performance van de onderzoeker.

Beleidsruimte Onderzoek

De (onderzoek)inkomsten van de faculteit zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van gerealiseerde promoties en tweede en derdegeldstroommiddelen, zoals NWO-gelden, Senter-Novem, Europese kaderprogramma’s, Smart Mix etc.

Succes in het verwerven hiervan zal in toenemende mate bepalend zijn voor de toekenning van onderzoekgelden in de eerste geldstroom.

De beleidsruimte Onderzoek wordt ingezet als beloning en/of ter stimulering van gerealiseerde promoties en succesvolle onderzoekaanvragen die bijdragen aan het behoud cq. de verbetering van onze positie in de dynamisering van onderzoeksgelden.

Download hier volledige tekst van het voorstel Verdeling beleidsruimte Onderzoek.

Laatst gewijzigd:10 juni 2014 10:56
printView this page in: English