Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Landscape Studies Knowledge transfer

Website Landschappen van Noord-Nederland

Screenshot website Landschappen van Noord-Nederland
Screenshot website Landschappen van Noord-Nederland

De website 'Landschappen van Noord-Nederland' is de afgelopen jaren ontwikkeld met steun van het SNS-REAAL fonds. Noord-Nederland is opgedeeld in 30 deellandschappen of streken en al deze streken hebben een eigen pagina met gestructureerde informatie over het ontstaan (geologie), de landschapsgeschiedenis, bijzondere historische thema's en actuele zaken. Op een kaartviewer is van al deze landschappen een selectie historische kaarten te vinden. Daarnaast is het een interactieve site waarin mensen zelf toponiemen, foto's en verhalen over het landschap kunnen uploaden.

De site is te vinden op de www.landschapsgeschiedenis.nl

Laatst gewijzigd:15 januari 2017 21:44