Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Landscape Studies Knowledge transfer Cursussen

Landschapscursussen

Het Kenniscentrum Landschap biedt vrijwel ieder jaar een cursus aan voor professionals die actief zijn in het werkveld van landschap, natuur, erfgoed, ruimtelijke ordening, waterbeheer of anderszins. Ook vrijwilligers en studenten mogen deelnemen aan deze cursussen. Doel is om de nieuwste wetenschappelijke kennis door te geven aan praktijkmensen buiten de universiteit. Voor deelname aan deze universitaire cursussen wordt door de RUG een HBO- of academische vooropleiding verplicht gesteld. De cursussen vinden ofwel op vrijdagen plaats of in een aaneengesloten blok van drie dagen, waardoor deze zich gemakkelijk laten combineren met werk of andere verplichtingen. Voor deelname dient cursusgeld te worden betaald dat nodig is voor de kosten van zaalhuur, busexcursies, studiematerialen, koffie- en thee en maaltijden. Het Kenniscentrum Landschap heeft geen winstoogmerk: inkomsten dienen steeds de uitgaven te dekken.

Cursuscoördinator namens het Kenniscentrum Landschap is mevr. drs. Anne Wolff (a.j.wolff rug.nl). Mocht u ideeën hebben voor het gezamenlijk organiseren van een nieuwe cursus, meldt dit dan bij haar.

Laatst gewijzigd:21 juli 2017 12:02