Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapKennisuitwisseling

Kennisuitwisseling

Het Kenniscentrum hecht groot belang aan een sterke interactie met het werkveld en met ieder die zich professioneel of als vrijwilliger of liefhebber met het landschap bezig houdt. Een van de hoofddoelen is daarom het verspreiden en uitwisselen van landschapskennis door middel van symposia, cursussen, websites, open colleges, excursies, studiereizen en andere activiteiten.

  • Landschapscursussen: Het Kenniscentrum Landschap organiseert regelmatig landschapscursussen voor professionals en vrijwilligers die zich interesseren voor verleden, heden en toekomst van onze landschappen.
  • Open colleges: Het Kenniscentrum Landschap stelt een deel van haar bachelor- en masteronderwijs open voor deelnemers van buiten de universiteit in de vorm van open colleges.
  • Wetenschappelijke studiereizen en excursies: Het Kenniscentrum Landschap organiseert buitenlandse studiereizen naar Zuid-Engeland en Noord-Italië die beperkt toegankelijk zijn voor professionals uit het werkveld.
  • Symposia: Het Kenniscentrum Landschap organiseert elke twee jaar een ééndaags landschapssymposium waarin stafleden, promovendi en masterstudenten tijdens presentaties en excursies vertellen over lopend onderzoek. Tevens verzorgt het Kenniscentrum Landschap in samenwerking met de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer het Henri van der Wijck Symposium, gewijd aan de studie van historische buitenplaatsen en landgoederen.
  • Websites: Het Kenniscentrum Landschap ontwikkelt en onderhoudt in samenwerking met enkele partners enkele belangrijke websites over verleden, heden en toekomst van het landschap, zoals de website Landschappen van Noord-Nederland en de website Leestekens van het Landschap.
Laatst gewijzigd:23 juli 2017 22:44
printOok beschikbaar in het: English