Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapKenniscentrum Landschap

Missie en activiteiten

Missie

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen is een interdisciplinair expertisecentrum dat zich richt op wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van het Nederlandse en Europese landschap. Met als vertrekpunt het landschap van vandaag onderzoekt het Kenniscentrum Landschap op interdisciplinaire wijze de ontstaansgeschiedenis van het landschap om daarmee een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het landschap van de toekomst.

Activiteiten

Het Kenniscentrum Landschap richt zich op de volgende drie hoofddoelen en kernactiviteiten:

1. Wetenschappelijk onderwijs: de verzorging van interdisciplinair bachelor- en masteronderwijs op het terrein van de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actualiteit van de cultuurlandschappen van Nederland en Europa.

2. Wetenschappelijk onderzoek: de uitvoering van zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actualiteit van het Nederlandse en Europese cultuurlandschap

3. Wetenschappelijke kennisuitwisseling: de verspreiding en uitwisseling van kennis en ideeën over verleden, heden en toekomst van het cultuurlandschap met burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties


Organisatie

Het Kenniscentrum Landschap maakt deel uit van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en is organisatorisch ondergebracht bij de Afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis, gevestigd aan de Oude Boteringestraat 34 te Groningen. Het centrum omvat momenteel zes stafmedewerkers, vier projectmedewerkers, elf promovendi en ca 50 masterstudenten. Het Kenniscentrum Landschap staat onder leiding van prof.dr.ir. Theo Spek.

Het onderzoek van het Kenniscentrum Landschap is ondergebracht bij het Research Centre Arts in Society: Past and Present van het Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG). De promovendi van het Kenniscentrum Landschap zijn onderdeel van de Graduate School for the Humanities (GSH) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Faculteit der Letteren: http://www.rug.nl/let/
Afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis: http://www.rug.nl/let/organization/bestuur-afdelingen-en-medewerkers/afdelingen/afdeling-kunstgeschiedenis/
Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG): http://www.rug.nl/research/icog/
Graduate School for the Humanities (GSH): http://www.rug.nl/research/gradschool-humanities/

Laatst gewijzigd:15 januari 2017 22:10
printOok beschikbaar in het: English