Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Landscape Studies Kenniscentrum Landschap

Kenniscentrum Landschap

Met ingang van 1 september 2010 beschikt de Rijksuniversiteit Groningen over een Kenniscentrum Landschap (Centre for Landscape Studies) waarin onderzoek, opleiding en kennisoverdracht op het terrein van het Nederlandse en Europese cultuurlandschap centraal staan. Dit nieuwe centrum richt zich niet alleen op de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap, maar op de actualiteit en de toekomst.

Met dit nieuwe kenniscentrum wil de RUG inspelen op het sterk toenemende belang van het landschap in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. In wetenschappelijk opzicht is het landschap een veelzijdig onderwerp van studie dat tal van mogelijkheden biedt voor de verbinding van concepten en methoden uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, ruimtelijke wetenschappen en natuurwetenschappen. In maatschappelijk opzicht speelt het landschap een belangrijke rol in vraagstukken op het terrein van duurzaamheid (people-planet-profit), culturele identiteit, ruimtelijke ontwikkeling en biodiversiteit.

Last modified:12 November 2015 4.52 p.m.
printView this page in: Nederlands