Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kapteyn Institute Events and News

Koester de duisternis

Europees geld voor nieuw meet-netwerk
04 juli 2022

Als “hoofd-aannemer” in een internationaal samenwerkingsverband heeft de Rijksuniversiteit Groningen bijna 300.000 Euro ontvangen vanuit het zogenoemde “Interreg North Sea Region” fonds van de Europese Unie. In het nieuwe onderzoeksprogramma wordt een meetnetwerk voor lichtvervuiling opgezet, worden verschillende meet-methoden getest en geanalyseerd, om te komen tot een manier om lichtvervuiling op een robuuste manier te kunnen meten. In het zogenoemde “Keep It Dark” programma wordt samengewerkt met de universiteiten van Oldenburg (Duitsland) en Aarhus (Denemarken).

Logisch vervolg
“In feite is deze grensoverschrijdende samenwerking een logisch vervolg van de Groningse inspanningen binnen het Donkerte van de Wadden programma van het Waddenfonds, en de samenwerking tussen de RUG en Staatsbosbeheer in Lauwersoog. Hierin proberen we de bewustwording rondom de problematiek van lichtvervuiling te vergroten en onze opgedane kennis rondom het Nederlandse meet-netwerk in te kunnen zetten voor deze Europese samenwerking.” aldus projectleider Dr. Reynier Peletier van het sterrenkundig instituut Kapteyn van de RUG.

Er is grote zorg over de toenemende lichtvervuiling in Europa, ook in de landen rondom de Noordzee c.q. Waddenzee. Een goed monitor systeem kan bijdragen tot reductie en bescherming van de natuur, bijvoorbeeld de relatie tussen routes van trekvogels en lichtvervuiling.

In het consortium brengt ieder zijn eigen ervaring in. De collega’s in Oldenburg hebben ervaring met een groot netwerk van meteorencamera’s, die je ook kunt gebruiken voor het vastleggen van lichtvervuiling. De collega’s in Aarhus richten zich op de feitelijke monitoring en bij de RUG ligt het accent op verwerking van de meetgegevens, gebruik van bestaande satellietmetingen en de relatie van deze metingen tot metingen vanaf de grond.

Interreg North Sea Region
Het nieuwe programma ondersteunt groene en duurzame initiatieven voor de Noordzee landen en is bedoeld om nieuwe ideeën te testen en te implementeren zoals in het beoogde meet-netwerk.

Meer informatie
https://www.interregnorthsea.eu/kid

Laatst gewijzigd:04 oktober 2023 16:05

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.