Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kapteyn Institute Events and News

Afstudeerprijs voor Hanneke Woudenberg

29 november 2022
Hanneke Woudenberg - credit Stephanie Driessen Fotografie
Hanneke Woudenberg - credit Stephanie Driessen Fotografie

Hanneke Woudenberg, PhD-student bij het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de Jong Talent Afstudeerprijs 2022 voor de sterrenkunde gewonnen. Haar masterscriptie ‘Constraining the Milky Way's gravitational potential with the Helmi Streams' clumps: a complex story involving resonances and chaos’ is de beste sterrenkundescriptie van het afgelopen jaar.

Woudenberg voerde haar onderzoek uit onder begeleiding van Amina Helmi. Ze studeerde in 2022 summa cum laude af en is in oktober begonnen aan een promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de prijs is een geldbedrag van €3.000 verbonden.

Op maandag 28 november is aan elf studenten van de Faculty of Science and Engineering (RUG) een Jong Talentprijs uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijzen zijn ter stimulering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte richtingen en worden door bedrijven, stichtingen en fondsen ter beschikking gesteld.

Laatst gewijzigd:01 december 2022 09:33

Meer nieuws