Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kapteyn Institute Events and News

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)

17 december 2021

Het bestuur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) heeft Amina Helmi benoemd tot wetenschappelijk directeur van NOVA. Michiel Rodenhuis wordt de nieuwe uitvoerend directeur. Beiden waren al actief binnen het NOVA-directoraat: Helmi als adjunct-wetenschappelijk directeur en Rodenhuis als interim uitvoerend directeur. Van Dishoeck blijft verbonden aan NOVA als ambassadeur.

Amina Helmi volgt per 1 januari 2022 Ewine van Dishoeck op, die sinds 2007 wetenschappelijk directeur was. De in Argentinië geboren Helmi promoveerde in 2000 aan de Universiteit Leiden. Voor haar proefschrift, waarin ze restanten van opgeslokte stelsels in de Melkweg voor het eerst aan het licht heeft gebracht, ontving ze in 2004 de Christiaan Huygensprijs. Na postdoc-posities in Argentinië en Duitsland kwam ze terug naar Nederland. Hier ging ze aan de slag aan het Sterrenkundig Instituut Utrecht als NOVA-fellow. Sinds 2003 is ze hoogleraar aan het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Helmi was van 2007 tot 2012 lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2016 werd ze verkozen tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), en in 2017 tot lid van de KNAW. In 2019 ontving zij de Spinozapremie.

Michiel Rodenhuis studeerde in 1999 af aan de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Daarna werkte hij in de ruimtevaartsector, onder andere voor ESA. Hij keerde in 2007 terug naar de wetenschap en promoveerde in 2011 aan de Universiteit Utrecht in de experimentele astrofysica. Tijdens zijn promotie ontwikkelde hij onder leiding van Prof. Christoph Keller een instrument dat door middel van gepolariseerd licht stofschijven rond sterren kan waarnemen. Deze techniek wordt tegenwoordig gebruikt voor het opsporen van exoplaneten. Na een korte periode bij SRON is Rodenhuis sinds 2015 werkzaam als coördinator instrumentatie van NOVA.

In hun nieuwe functies zal Helmi verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke strategie van NOVA en Rodenhuis de uitvoering leiden. Hiertoe behoort ook NOVA’s ambitieuze instrumentatieprogramma.

Het NOVA-bestuur, dat bestaat uit de directeuren van de vier universitaire sterrenkunde-instituten, heeft de benoemingen deze week bekendgemaakt. Bestuursvoorzitter Huub Röttgering (Sterrewacht Leiden) is zeer verheugd over het aantreden van de nieuwe directie: "NOVA heeft de afgelopen 20 jaar door nationale coördinatie een internationaal 
programma van wereldklasse neergezet en zich gepositioneerd voor spannende nieuwe ontwikkelingen. Met dit sterke nieuwe team staat NOVA klaar voor de toekomst."

Meer informatie over NOVA

De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) is het samenwerkingsverband van de sterrenkundige instituten van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. Toponderzoekschool NOVA heeft als missie het uitvoeren van baanbrekend sterrenkundig onderzoek, het opleiden van jonge astronomen op het hoogste internationale niveau en het delen van nieuwe ontdekkingen met de samenleving. De NOVA-laboratoria zijn gespecialiseerd in het bouwen van state-of-the-art optische/infrarood- en submillimeter-instrumentatie voor de grootste telescopen op aarde.

Amina Helmi en Michiel Rodenhuis. Credit foto Helmii: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte.
Amina Helmi en Michiel Rodenhuis. Credit foto Helmii: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte.
Laatst gewijzigd:17 december 2021 11:15

Meer nieuws