Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kapteyn Institute Events and News

Project Academische Muurkunst ontvangt bijdrage vanuit Pilotfonds ´Gewaardeerd!´

12 mei 2021

Wetenschapsteams van verschillende faculteiten aan de RUG ontvangen een bijdrage vanuit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! Dit fonds, ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet. Elk team ontvangt €10.000 om wetenschapscommunicatie verder te ontwikkelen. Academische Muurkunst is één van de projecten die een bijdrage vanuit het fonds ontvangen.

Bron: nieuwsbericht Wetenschapsteams RUG ‘Gewaardeerd’ voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Sinds enige tijd werken de ervaren, succesvolle wetenschapscommunicatoren Barthel (astronoom), Roest (theoretisch fysicus) en VanderWal (experimenteel fysicus) aan het unieke project Academische Muurkunst. Dit project wil kunst in de openbare ruimte realiseren die leidt tot vragen en interesse, en die draagvlak voor wetenschap genereert, rond het thema “Trots op Groningen als academische stad.” Het RUG CvB is enthousiast over de plannen, binnen het streven naar public engagement. Datzelfde enthousiasme werd gevonden bij het Groningse Kunstpunt, het expertisecentrum op het gebied van kunst in de openbare ruimte, dat zich medio vorig jaar committeerde voor de uitvoering, in samenwerking met jonge kunstenaars. Ook de Groningse gemeenteraad is gecharmeerd: een motie voor ambtelijke steun van het project is met algemene stemmen aangenomen, en de gemeente heeft zich gecommitteerd v.w.b. ambtelijke ondersteuning. De drie wetenschappers willen een muurschildering vanuit de exacte faculteit realiseren. Deze maakt deel uit van een 2021-2030 project waarin RUG-breed zeg een dozijn schilderingen gerealiseerd gaan worden. De muurschilderingen worden t.z.t. opgenomen in Academische stadswandelingen.

Laatst gewijzigd:12 mei 2021 09:39

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...