Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kapteyn Institute Events and News

Project Academische Muurkunst ontvangt bijdrage vanuit Pilotfonds ´Gewaardeerd!´

12 mei 2021

Wetenschapsteams van verschillende faculteiten aan de RUG ontvangen een bijdrage vanuit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! Dit fonds, ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet. Elk team ontvangt €10.000 om wetenschapscommunicatie verder te ontwikkelen. Academische Muurkunst is één van de projecten die een bijdrage vanuit het fonds ontvangen.

Bron: nieuwsbericht Wetenschapsteams RUG ‘Gewaardeerd’ voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Sinds enige tijd werken de ervaren, succesvolle wetenschapscommunicatoren Barthel (astronoom), Roest (theoretisch fysicus) en VanderWal (experimenteel fysicus) aan het unieke project Academische Muurkunst. Dit project wil kunst in de openbare ruimte realiseren die leidt tot vragen en interesse, en die draagvlak voor wetenschap genereert, rond het thema “Trots op Groningen als academische stad.” Het RUG CvB is enthousiast over de plannen, binnen het streven naar public engagement. Datzelfde enthousiasme werd gevonden bij het Groningse Kunstpunt, het expertisecentrum op het gebied van kunst in de openbare ruimte, dat zich medio vorig jaar committeerde voor de uitvoering, in samenwerking met jonge kunstenaars. Ook de Groningse gemeenteraad is gecharmeerd: een motie voor ambtelijke steun van het project is met algemene stemmen aangenomen, en de gemeente heeft zich gecommitteerd v.w.b. ambtelijke ondersteuning. De drie wetenschappers willen een muurschildering vanuit de exacte faculteit realiseren. Deze maakt deel uit van een 2021-2030 project waarin RUG-breed zeg een dozijn schilderingen gerealiseerd gaan worden. De muurschilderingen worden t.z.t. opgenomen in Academische stadswandelingen.

Laatst gewijzigd:12 mei 2021 09:39

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.