Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kapteyn Institute Events and News

Project Academische Muurkunst ontvangt bijdrage vanuit Pilotfonds ´Gewaardeerd!´

12 mei 2021

Wetenschapsteams van verschillende faculteiten aan de RUG ontvangen een bijdrage vanuit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! Dit fonds, ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet. Elk team ontvangt €10.000 om wetenschapscommunicatie verder te ontwikkelen. Academische Muurkunst is één van de projecten die een bijdrage vanuit het fonds ontvangen.

Bron: nieuwsbericht Wetenschapsteams RUG ‘Gewaardeerd’ voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Sinds enige tijd werken de ervaren, succesvolle wetenschapscommunicatoren Barthel (astronoom), Roest (theoretisch fysicus) en VanderWal (experimenteel fysicus) aan het unieke project Academische Muurkunst. Dit project wil kunst in de openbare ruimte realiseren die leidt tot vragen en interesse, en die draagvlak voor wetenschap genereert, rond het thema “Trots op Groningen als academische stad.” Het RUG CvB is enthousiast over de plannen, binnen het streven naar public engagement. Datzelfde enthousiasme werd gevonden bij het Groningse Kunstpunt, het expertisecentrum op het gebied van kunst in de openbare ruimte, dat zich medio vorig jaar committeerde voor de uitvoering, in samenwerking met jonge kunstenaars. Ook de Groningse gemeenteraad is gecharmeerd: een motie voor ambtelijke steun van het project is met algemene stemmen aangenomen, en de gemeente heeft zich gecommitteerd v.w.b. ambtelijke ondersteuning. De drie wetenschappers willen een muurschildering vanuit de exacte faculteit realiseren. Deze maakt deel uit van een 2021-2030 project waarin RUG-breed zeg een dozijn schilderingen gerealiseerd gaan worden. De muurschilderingen worden t.z.t. opgenomen in Academische stadswandelingen.

Laatst gewijzigd:12 mei 2021 09:39

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...