Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kapteyn Institute Events and News

Job Feldbrugge ontvangt eerste De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde

25 november 2014

Op vrijdag 28 november wordt de eerste De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde uitgereikt bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Deze prijs, gefinancierd vanuit het nieuwe De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds, heeft als doel om jong talent in de astronomie te stimuleren. Job Feldbrugge (afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen) ontvangt de prijs van 3000 euro voor zijn theoretische onderzoek naar het ontstaan van de huidige verdeling van sterrenstelsels in het heelal.

Feldbrugge studeerde met zijn masterscriptie 'Statistics of Caustics in Large-Scale Structure Formation' cum laude af in de Sterrenkunde, Wiskunde en Natuurkunde. Eerder behaalde hij ook al cum laude drie bachelordiploma’s van deze opleidingen.

In zijn masterproject heeft Feldbrugge gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de eerste structuren die zich in het heelal vormen. Het project concentreerde zich op wijze waarop materie zich in het heelal heeft gegroepeerd tot een opvallend webachtig patroon van uitgerekte filamenten en afgeplatte wanden. Langs de filamenten van dit kosmische web bevinden zich dichte, zware clusters van sterrenstelsels. Feldbrugge ontwikkelde een wiskundige beschrijving van de manier waarop het kosmisch web is ontstaan. Tot nu toe gebeurde dat via simulaties die vooral gebaseerd waren op grote rekenkracht van computers. Maar Feldbrugge voegde verschillende bestaande theorieën over het ontstaan van het kosmische web samen in een complexe formule die niet alleen beschrijft wat er gebeurt, maar ook inzicht geeft in hóe het gebeurt.

De jury ziet de scriptie als mooi startpunt voor potentieel belangrijk promotieonderzoek en heeft bewondering voor de gedegen uitleg van de achterliggende theorieën. Jurylid Michiel van der Klis (UvA): "Waar we in de jury vooral van onder de indruk waren is de manier waarop Feldbrugge zich allerlei geavanceerde technieken uit de sterrenkunde, natuurkunde en wiskunde heeft eigen gemaakt, en deze vervolgens op innovatieve wijze combineert teneinde tot een betere beschrijving te komen van het ontstaan van de grootschalige structuur van het heelal. Het werk is zeker niet af, maar geeft aanzetten tot mogelijk belangrijke ontwikkelingen in de kosmologie. De afstudeerprijzen van de KHMW worden uitgereikt voor "uitzonderlijke studieresultaten" - met drie simultane cum laude mastertitels wordt aan die voorwaarde wel voldaan!”

Job Feldbrugge, die op dit moment een master in de toegepaste wiskunde volgt in Cambridge is blij met de waardering voor zijn scriptie. Hij wil graag promoveren in de sterrenkunde of theoretische natuurkunde.

De prijs wordt op 28 november uitgereikt door Ewine van Dishoeck, hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden, en Tim de Zeeuw, directeur-generaal van ESO en hoogleraar theoretische sterrenkunde in Leiden. In mei 2014 is voor deze prijs het gelijknamig fonds door hen opgericht dat als doel heeft om jong talent in de astronomie te stimuleren. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste masterscriptie op het gebied van de sterrenkunde, geschreven aan een Nederlandse universiteit. De prijs bestaat uit een oorkonde en 3000 euro. De jurering werd verzorgd door de KHMW, die jaarlijks tal van wetenschappelijke prijzen toekent.

Bron: persbericht NOVA

Job Feldbrugge
Job Feldbrugge
Laatst gewijzigd:25 november 2014 14:11

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...